ฉลองเส้นทางใหม่
ฉลองเส้นทางใหม่

เส้นทางภายในประเทศ

เส้นทาง ต่อเที่ยว
ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว (บาท)
เส้นทาง ต่อเที่ยว
ราคารวมภาษีสนามบินแล้ว (บาท)
เชียงใหม่ อุดรธานี 1,690 อุดรธานี เชียงใหม่ 1,640
ภูเก็ต 2,390 ภูเก็ต 2,390

เส้นทางระหว่างประเทศ

เส้นทาง ไป-กลับ (บาท) ภาษีและค่าธรรมเนียม* (บาท) ราคารวม (บาท)
เชียงใหม่ ย่างกุ้ง 2,490 3,685 6,175
มัณฑะเลย์ 2,890 3,685 6,575
เส้นทางต่างประเทศ พำนักได้ไม่เกิน 7 วัน
*ค่าภาษีอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับอัตราการแลกเปลี่ยนในวันที่ออกบัตรโดยสาร
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด
ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 6 - 26 ตุลาคม 2557
ระยะเวลาเดินทาง : 26 ตุลาคม 2557 - 31มกราคม 2558
สมาชิก FlyerBonus : พิเศษ! รับคะแนนสะสมสามเท่า
การเปลี่ยนแปลง
(ในประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,800 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
การเปลี่ยนแปลง
(ต่างประเทศ)
: สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 ต่อเที่ยวบิน ต่อครั้งและค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นถ้ามี
: ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารได้
การขอคืนเงิน : กรณีที่ออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้
(ในประเทศ) : ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 100 บาท สำหรับในประเทศ
(ต่างประเทศ) : ค่าธรรมเนียมการขอคืนเงินภาษีสนามบิน 1,000 บาท สำหรับในประเทศ
ส่วนลดสำหรับเด็ก : เด็กอายุระหว่าง 2-11 ปี ชำระค่าโดยสารตามราคาผู้ใหญ่
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ชำระค่าโดยสาร 25% ของราคาผู้ใหญ่ (นั่งตัก)
หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
: ราคานี้สำหรับการเดินทางด้วยเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเท่านั้น
Summer Festive
Message
ปิด