ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สเดินหน้าไอพีโอตามแผน เตรียมเปิดจองหุ้นและเข้าเทรดตุลาคมนี้ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งแล้ว

22 กันยายน 2557 -- บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เผยความคืบหน้าในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า หลังจากได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เริ่มนับหนึ่งไฟลิ่งเมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นสามัญประมาณกลางเดือนตุลาคม และคาดว่าพร้อมเข้าเทรดประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้ พร้อมแสดงความมั่นใจถึงศักยภาพการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในประเทศไทยและภูมิภาค

นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ตลอด 46 ปีที่ผ่านมา บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยความแตกต่างของโครงสร้างธุรกิจที่ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินครบวงจร ทั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่เติบโตจากสายการบินขนาดเล็กสู่การเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยล่าสุดได้รับ 2 รางวัล World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia 2014 จาก SKYTRAX นอกจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของและดำเนินการบริหารท่าอากาศยานถึง 3 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ท่าอากาศยานตราด  และท่าอากาศยานสุโขทัย และให้บริการทางการบินประเภทอื่นๆ กับสายการบินชั้นนำระดับโลก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผ่านบริษัท Bangkok Air Catering (BAC) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ที่ให้บริการภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และ บริษัท WFS-PG Cargo (BFS Cargo) ซึ่งให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.83 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น จะเห็นได้ว่าโครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัทฯ  ทำให้รายได้ของบริษัทฯ สามารถเติบโตตามอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคด้วย”

การเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคต บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีแผนที่จะเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 520 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละไม่เกิน 24.8 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

“การทำ IPO ครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้ คือ การขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การขยายและปรับปรุงสนามบินสมุย และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ” นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กล่าวปิดท้าย

บริษัทคาดเปิดให้นักลงทุนจองซื้อหุ้นประมาณกลางเดือนตุลาคมและคาดว่าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ประมาณสิ้นเดือนตุลาคมนี้

Message
ปิด