ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์ส ร่วมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ 2557

กรุงเทพ /  29 สิงหาคม 2557 –สายการบินบางกอกแอร์เวย์สร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ ด้วยการมอบขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2557 (วันไหว้พระจันทร์) ใน 3 เส้นทางบินได้แก่ เกาะสมุย - สิงค์โปร์ (PG961) เกาะสมุย - กัวลาลัมเปอร์ (PG951) และ เกาะสมุย - ฮ่องกง (PG805 และ PG873) 

คุณอร่ามศรี ทัศนสุวรรณ ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการบริการในห้องโดยสาร สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ บางกอกแอร์เวย์สจึงอยากสร้างความประทับใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยการมอบขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษใน 3 เส้นทางบิน (สมุย-สิงคโปร์ สมุย-กัวลาลัมเปอร์ และ สมุย-ฮ่องกง) ซึ่งผู้โดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินดังกล่าวเป็นผู้โดยสารที่มีเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่”  

ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Call Center โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือ เว็บไซต์ www.bangkokair.com

Message
ปิด