ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สร่วมช่วยเหลือเชียงราย

กรุงเทพ / 4 กรกฎาคม 2557 - สายการบินบางกอกแอร์เวย์สให้การสนับสนุนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวที่ จังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินให้แก่ สถาปนิก คณะทำงานและเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางไปร่วม บูรณะซ่อมแซม อาคารบ้านเรือน โรงเรียนและวัด ทั้งนี้ทางสมาคมฯ และสถาปนิกชั้นนำของไทยได้ร่วมมือกันในการออกแบบอาคารเรียนอย่างเร่งด่วน และระดมทุน วัสดุก่อสร้างซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ด้วยจิตอาสา เพื่อให้ความช่วยเหลือในการสร้างอาคารเรียน ให้แก่โรงเรียน 9 แห่ง และบูรณะวัดที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว  อีกทั้งมุ่งส่ง เสริมการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ ยั่งยืนต่อไป

ผู้มีความประสงค์ที่จะให้ความช่วยเหลือสามารถบริจาคสมทบทุนโครงการได้ที่ ชื่อบัญชี สมาคมสถาปนิกสยามฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว จ.เชียงราย ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศรีวรา เลขที่บัญชี 140-2-631196-6

Message
ปิด