ข่าวประชาสัมพันธ์

บางกอกแอร์เวย์สอำนวยความสะดวกผู้โดยสารในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

กรุงเทพฯ / 23 พฤษภาคม 2557 – สายการบินบางกอกแอร์เวย์สอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางของผู้โดยสาร โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือยกเลิกการเดินทาง สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของสายการบินฯ ที่มีกำหนดการเดินทางภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือยกเลิกการเดินทางดังกล่าว

ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอทำการเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ที่ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือ Call center โทร 1771 ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล์  reservation@bangkokair.com  

ทั้งนี้สายการบินฯ ยังคงเปิดให้บริการทุกเที่ยวบินตามปกติและขอแนะนำให้ท่านผู้โดยสารของสายการบินฯ เผื่อเวลาเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิและกรุณาเตรียมเอกสารการเดินทางพร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางให้พร้อม

ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลการเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact center โทร 1722 หรือ เว็บไซต์ http://airportthai.co.th/suvarnabhumi/th/news/

Message
ปิด