อาหารพิเศษ

เนื่องด้วยข้อจำกัดของระบบสำรองที่นั่งออนไลน์ ซึ่งยังไม่รองรับการขออาหารพิเศษในขณะทำการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือวันเดินทาง ขอความกรุณาท่านผู้โดยสารแจ้งขออาหารพิเศษอีกครั้งผ่านศูนย์สำรองที่ นั่งที่หมายเลขโทรศัพท์ 1771 (ภายในประเทศ) หรือ +66 2 2706699 (กรณีติดต่อจากต่างประเทศ) หรือที่สำนักงานขาย (ในช่วงเวลาทำการ) อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง เพื่อที่สายการบินจะได้จัดเตรียมอาหารพิเศษให้ถูกต้องตรงความต้องการของท่าน

 

ประเภทอาหาร รหัส คำอธิบาย
Vegetarian Jain Meal VJML อาหารเจสำหรับผู้นับถือศาสนาเชนหรือสำหรับคนอินเดียที่ทานมังสวิรัติแบบเคร่ง ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และผักที่เป็นรากของพืช
Vegetarian Oriental Meal VOML อาหารเจแบบตะวันออกปรุงตามสไตล์จีน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ไม่ปรุงด้วยผักที่มีกลิ่นฉุนและเครื่องเทศรสเผ็ดร้อนทุกชนิด
Asian Vegetarian Hindu/Indian Meal AVML อาหารมังสวิรัติแบบฮินดูและอินเดีย
Infant / Baby Food  BBML อาหารสำเร็จรูปเหมาะสำหรับเด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป 
Bland Meal BLML อาหารจืด อ่อน สำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องหรือมีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้
Fruit Platter Meal FPML อาหารจานผลไม้ มีทั้งผลไม้สดตามฤดูกาลหรือผลไม้แห้งหรือผลไม้แปรรูปอื่นๆ
Gluten Free Meal GFML อาหารปราศจากกลูเตน (เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้โปรตีนซี่งมีอยู่ในข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวบาร์เล่ย์และข้าวโอ๊ต)
Low Fat Meal LFML อาหารคอเลสเตอรอลต่ำ ไขมันต่ำ 
Low Salt Meal LSML อาหารโซเดียมต่ำ หรือไม่มีส่วนประกอบของเกลือ
Non Lactose Meal NLML อาหารที่ปราศจากแล็คโตส (แล็คโตส คือน้ำตาลที่ผสมอยู่ในน้ำนม)
Raw Vegetarian Meal RVML อาหารมังสวิรัติ ประกอบด้วยผักสดเป็นส่วนใหญ่ 
Vegetarian Lacto-Ovo Meal VLML อาหารมังสวิรัติแบบไม่เคร่ง เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ แต่ทานอาหารที่มีส่วนประกอบของนม ไข่ เนยแข็ง ธัญพืช ถั่ว ผัก ผลไม้ ได้
Kosher Meal KSML อาหารโคเชอร์ เป็นอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนายิว
เส้นทางในประเทศ : บริการผลไม้
เส้นทางต่างประเทศ : บริการอาหารร้อน/เย็น ตามมาตรฐานที่กำหนด และ/หรือ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบิน*
*ATR : ไม่มีบริการอาหารร้อน
Child's Meal CHML อาหารสำหรับเด็กที่มีอายุ 2 ปี ขึ้นไป
Moslem Meal MOML อาหารมุสลิม ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหมู โดยเป็นไปตามกฎของฮาลาล  
Seafood Meal SFML อาหารทะเล 
Hindu Meal HNML อาหารฮินดู เป็นอาหารสำหรับผู้นับถือศาสนาฮินดูไม่มีส่วนประกอบของเนื้อวัวและเนื้อหมู 
Western Vegan no Dairy VGML อาหารมังสวิรัติแบบเคร่ง ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 
Diabetic Meal DBML อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ทั้งที่มีอินซูลีน และไม่มีอินซูลีน
Low Calorie Meal LCML อาหารพลังงานต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมแคลอรี่
Special Meal Requirement Not Covered by a Specific Code SPML อาหารพิเศษอื่นๆ (เฉพาะอาหารที่ผู้โดยสารแพ้หรือต้องการให้หลีกเลี่ยงเท่านั้น)
 

Message
ปิด