bangkokair.com ใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสิทธ์ภาพในการใช้งานของท่าน หากท่านปิดข้อความนี้ หรือยังใช้งานเว็บไซต์อยู่ เราคาดว่าท่านจะยอมรับเงื่อนไขนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ที่เราใช้ หรือดูวิธีลบคุกกี้ คลิกที่นี่

สนามบินสมุย


สนามบินสมุย (สนามบินเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย) ชมภาพจริง

สนามบินพาณิชย์มาตราฐาน เปิดทำการบินเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 600 ไร่ (ในปัจจุบัน) ณ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2527 พื้นที่เดิมเป็นสวนมะพร้าว ซึ่งบริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพาณิชย์ว่าเป็นพื้นทีที่เหมาะสมสำหรับเป็นที่ตั้งของสนามบิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่เพียงพอกับการสร้างสนามบิน

สนามบินสมุยได้รับอนุญาตให้เป็น สนามบินศุลกากร ตั้งแต่เดือน 25 กันยายน 2539 ประกอบกิจการเดินอากาศแบบประจำมีกำหนดต่างประเทศ ภายในอาคารผู้โดยสารต่างประเทศ ประกอบด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักกันพืช ด่านควบคุมโรคติดต่อ และมีบริการตรวจลงประทับตราประเภทท่องเที่ยว (วีซ่า) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

สนามบินสมุยได้รับการออกแบบและก่อสร้างต่างๆ โดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมของเกาะสมุยเป็นหลัก เน้นการออกแบบให้กลมกลืนกับธรรมชาติแวดล้อม สร้างด้วยวัสดุที่เป็นไม้ต้นมะพร้าว ลักษณะอาคารเปิดโล่ง เพื่อให้บรรยากาศเป็นธรรมชาติในรูปแบบของเกาะสมุยมากที่สุด ทางวิ่งสนามบินสมุย สามารถรองรับน้ำหนักอากาศยานได้ถึง 70 ตัน มีทางวิ่งยาว 2,100 เมตร กว้าง 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินโดยสารไอพ่นขนาดเล็กได้ เช่น Airbus A320-A319 และ Boeing 737 โดยใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพเพียง 50 นาทีเท่านั้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างและพัฒนาสนามบินสมุย จัดให้เป็นสนามบินศุลกากร (Customs Airport) สามารถรองรับ และให้บริการการบินระหว่างประเทศได้

ต่อมาสนามบินสมุยได้ทำการขยายอาคารผู้โดยสาร โดยอาคารผู้โดยสารใหม่ ซึ่งเป็นอาคารที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 7,300 ตารางเมตร โดยประกอบไปด้วยอาคารผู้โดยสาร 6 อาคารแบ่งเป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 4 อาคาร และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 อาคาร และสามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ 16,000 คนต่อวัน หรือ 6,000,000 คนต่อปี

รางวัลเกียรติยศ

พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2560

เว็บไซต์

http://www.samuiairport.com/


สถานที่ตั้ง

ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อ ผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 077-428-500

โทรสาร : 077-428-539


ห้องรับรอง

ห้องรับรองธุรกิจ

เกาะสมุย (ภายในประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ถัดจากประตู 2 ฝั่งผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

เกาะสมุย (ระหว่างประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ถัดจากด่านตรวจคนเข้าเมือง ประตู 6

มุมบริการของว่างและเครื่องดื่ม

เกาะสมุย (ภายในประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.00

- ที่ตั้ง: ระหว่างประตู 1-2

เกาะสมุย (ระหว่างประเทศ)

- เวลาทำการ: 04.30 – 22.30

- ที่ตั้ง: ประตู 7

เติมเต็มการเดินทางของคุณ

ให้การเดินทางของคุณง่าย และสะดวกกว่าที่เคย ประทับใจไปกับบริการพิเศษตลอดเส้นทาง