ผู้ช่วยด้านสำรองที่นั่ง

การสำรองที่นั่ง หรือชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต

ผู้โดยสารที่ได้สำรองที่นั่ง และต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือวันเดินทาง กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่หมายเลข 1771 (หมายเลขติดต่อภายในประเทศไทย) หรือ +66 (0) 2270 6699 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือส่งอีเมลมาที่ reservation@bangkokair.com

หากท่านไม่สะดวกที่จะติดต่อเราผ่านช่องทางดังกล่าว ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสำรองที่นั่งสามารถกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ บนหน้าเว็บไซต์นี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการหรือติดต่อกลับหาท่านโดยเร็ว

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อกรอกรายละเอียด

จัดการเที่ยวบินของคุณ

 • สำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com (ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงข้อมูล)

  ผู้โดยสารสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com สามารถเรียกดูข้อมูลการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการสำรองที่นั่งด้วยตนเอง เพียงเข้าไปที่ www.bangkokair.com เลือกเมนู "เที่ยวบินของฉัน" ทางขวามือของคุณ แล้วระบุรหัสสำรองที่นั่ง (booking reference) ชื่อและนามสกุลของผู้โดยสาร เพื่อค้นหาข้อมูลการเดินทาง เลือกเมนู "Exchange Flight" ทางขวามือเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการเที่ยวบิน

  หากผู้โดยสารทำการสำรองที่นั่งผ่าน www.bangkokair.com แต่เคยทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลมาแล้วนั้น กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สตามรายละเอียดด้านบน

 • การสำรองที่นั่งผ่านช่องทางอื่น ๆ

  หากผู้โดยสารสำรองที่นั่งผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น AISmPAY, K-Cyber Banking, K-Mobile Banking, KTB ATM, KTB Online, KTB Online @ Mobile, Counter Services หรือ ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ (IVR Payment) กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ตามรายละเอียดด้านบน

 • ใบเสร็จรับเงิน 

  ผู้โดยสารสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้ไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร โดยขอผ่านทางเว็บไซต์ที่ลิ้งค์นี้ หรือผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่หมายเลข 1771 (หมายเลขติดต่อภายในประเทศ ไทย) หรือ +66 (0) 2270 6699 หรือส่งอีเมลมาที่ pg_receipt@bangkokair.com เจ้าหน้าที่จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านผ่านทางอีเมล หรือแจ้งความจำนงค์ขอรับใบเสร็จที่สนามบิน ณ วันเดินทาง

Message
ปิด