เช็คอินผ่านมือถือ

ด้วยบริการที่สะดวกสบาย ที่สามารถเช็คอินการเดินทางผ่านมือถือ โดยการใช้บริการเช็คอินผ่านมือถือ คุณสามารถเลือกที่นั่งและออกบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ทันที คุณจึงไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเข้าคิวที่สนามบินและทำการพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องในการแสดงที่ประตูก่อนขึ้นเครื่อง
 
สามารถทำการเช็คอินผ่านมือถือ ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง จนถึง 1 ชั่วโมง ก่อนกำหนดเวลาออกของเที่ยวบิน
 
หมายเหตุสำคัญ สำหรับผู้โดยสารที่ทำการตรวจบัตรโดยสารทางมือถือในเส้นทางต่างประเทศ จำเป็นต้องแสดงตัวที่เคาท์เตอร์เช็คอินก่อนเวลาเดินทางอย่างน้อย 90 นาทีก่อนเวลาเดินทางเพื่อรับบัตรโดยสารและตรวจเอกสารการเดินทางที่จำเป็นต่อการตรวจคนเข้าเมือง
 

ผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการโมบายเช็คอิน

ผู้โดยสารที่ออกบัตรโดยสารแบบยืนยันเรียบร้อยแล้ว ยกเว้น :
  • ผู้โดยสารที่มี/ร้องขออุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
  • ผู้โดยสารเด็กเดินทางคนเดียว อายุ 6-12 ปี โดยมีในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารคนเดียว
  • ผู้โดยสารที่เดินทางเป็นหมู่คณะมากกว่า 9 คนในการสำรองที่นั่งบัตรโดยสาร
  • ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารประเภทที่ต้องมีการจ่ายค่าส่วนต่างเพิ่มเติม

ขั้นตอนหลังจากทำเช็คอินผ่านมือถือ

*ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินหลังจากได้ทำการตรวจบัตรโดยสารผ่านเว็ปเช็คอิน / โมบายเช็คอิน เรียบร้อยแล้วนั้นกรุณาติดต่อ 1771 หรือ พนักงานที่เช็คอินเคาเตอร์สนามบิน
*ผู้โดยสารแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางตัวจริง ที่ออกโดยหน่วยงานของราชการให้กับพนักงานที่ประตูทางออก
*ประตูทางออกขึ้นเครื่องจะปิดรับขึ้นเครื่อง 15 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก กรณ๊ผู้โดยสารมาแสดงตนหลังเวลาปิดรับขึ้นเครื่อง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี

Message
ปิด