ข้อมูลสัมภาระ

สัมภาระเช็คอิน

  • ชั้นประหยัด : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 20 กิโลกรัม / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัม
  • ชั้นประหยัดพรีเมียม : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 30 กิโลกรัม / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัม
  • ที่นั่งชั้นธุรกิจบลูริบบอน : ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่ได้รับน้ำหนักสัมภาระคนละ 40 กิโลกรัม / เด็กทารกได้รับน้ำหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัม
  • ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเกินกำหนด :
    • เส้นทางบินภายในประเทศ : 90 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ต่อ 1 เที่ยวบิน (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
    • เส้นทางบินระหว่างประเทศ : ราคาเป็นไปตามต้นทางและปลายทางของการเดินทางตามตารางด้านล่าง (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป)
 
อัตราค่าธรรมเนียมใหม่ของสัมภาระเกินกำหนด
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
ต่อ 1 กิโลกรัม ปลายทาง (ดอลลาร์สหรัฐ)
ต้นทาง 1 2 3 4 5
1 - 8 11 16 56
2 8 11 16 21 56
3 11 16 21 26 56
4 16 21 26 31 56
5 56 56 56 56 56

 

โซน ต้นทาง/ปลายทาง
1 ไทย
2 กัมพูชา, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์, เวียดนาม
3 ฮ่องกง, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
4 อินเดีย, มัลดีฟส์, ญี่ปุ่น, จีน
5 นอกเหนือจากข้างต้น ยกเว้นอเมริกา/แคนาดา
  • อ้างอิงจากข้อกำหนดของท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ผู้โดยสารแต่ละท่านได้รับน้ำหนักสัมภาระสูงสุด 32 กิโลกรัม หากน้ำหนักสัมภาระแต่ละชิ้นเกิน 32 กิโลกรัม สัมภาระนั้นๆจะต้องทำการบรรจุใหม่โดยแยกออกเป็นสัมภาระย่อย
  • สายการบินบางกอกแอร์เวย์สรับพิจารณาอุปกรณ์กีฬาเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องตามมาตรฐานของสัมภาระ หากอุปกรณ์ดังกล่าวมีน้ำหนักรวมเกินกว่าที่กำหนด จะถูกประเมิณด้วยอัตราค่าธรรมเนียมของสัมภาระเกินกำหนดตามตารางด้านบน

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารเด็กและผู้ใหญ่สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ชิ้น (ยกเว้นทารก)

ประเภทของเครื่องบิน สัมภาระขึ้นเครื่อง น้ำหนักที่ได้รับสูงสุด
ATR72 50 x 36 x 23 เซนติเมตร 5 กิโลกรัม
Airbus 319 56 x 36 x 23 เซนติเมตร 5 กิโลกรัม
Airbus 320 56 x 36 x 23 เซนติเมตร 5 กิโลกรัม

 

Message
ปิด