กระดานโต้คลื่น

กระดานโต้คลื่น

กระดานโต้คลื่นสามารถโหลดเป็นสัมภาระใต้ท้องเครื่องได้สำหรับ เครื่องบินประเภทแอร์บัส ความยาวจะต้องไม่เกิน 227 ซม.หรือ 109 นิ้ว และเครื่องบินประเภท ATR ความยาวจะต้องไม่เกิน 170 ซม.

Message
ปิด