สเก็ตบอร์ด

สเก็ตบอร์ด

สายการบินไม่อนุญาตให้นำสเก็ตบอร์ดเข้าไปในห้องโดยสาร แต่สามารถรับเป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องได้

Message
ปิด