อุปกรณ์ดำน้ำ

อุปกรณ์ดำน้ำ

สายการบินสามารถรับสัมภาระประเภทอุปกรณ์ดำน้ำที่มีการจัดเก็บอย่างเรียบร้อยได้ อุปกรณ์หนึ่งชุดประกอบไปด้วย

 • เครื่องช่วยหายใจใต้น้ำลึก 1 เครื่อง
 • สายรัดถัง 1 สาย
 • เกจวัดความดันถัง 1 ชิ้น
 • หน้ากาก
 • ตีนกบหนึ่งคู่
 • ชุด/เสื้อดำน้ำ 1 ชุด
 • อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • ท่อหายใจ
 • เข็มขัดถ่วงน้ำหนัก
 • ถังทรงกระบอกว่างหนึ่งถัง
 • หลอดไฟดำน้ำ 1 หลอด ที่เป็นแบบที่ใช้แบตเตอรีไหลหกไม่ได้ และจะต้องแยกแบตเตอรีออกเท่านั้น
 • ปืนยิงปลาใต้น้ำ 1 กระบอก จะต้องแยกส่วนที่เป็นหอกออกจากปืน และต้องบรรจุหีบห่อให้เรี่ยบร้อย

หมายเหตุ: ไม่รับขนอุปกรณ์ประเภทหลอดไฟดำน้ำความเข้มสูง และหลอดไฟดำน้ำ ที่ประกอบด้วยแบตเตอรีกรดตะกั่วแบบรีชาร์จ ประเภทไหลหกได้ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จัดเป็นวัตถุอันตรายตามระเบียบของสายการบินฯ

Message
ปิด