เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องเป่าความดันลมเพื่อเปิดขยายทางเดินหายใจ

  1. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส อนุญาตให้นำเครื่อง CPAP/POC ขึ้นเครื่องได้ แต่ต้องผ่านการตรวจจากระบบรักษาความปลอดภัย และต้องนำน้ำออกก่อนขึ้นเครื่อง
  2. กรณีที่เครื่อง CPAP มีแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น Build-in หรือ External จะใช้หลักการพิจารณาเหมือนกับวัตถุอันตรายขึ้นเครื่อง หากไม่เข้าข่ายวัตถุอันตราย ก็สามารถนำขึ้นเครื่องได้
  3. หากผู้โดยสารมีแบตเตอรี่สำรองแบบลิเธียม-ไอออน ที่มีอัตราเกิน 100 กิโลวัตต์/ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 160 กิโลวัตต์/ชั่วโมง สามารถใส่ในกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อนต่อผู้โดยสาร 1 ท่าน
  4. สายการบินไม่อนุญาตให้ใช้ POC บนเครื่อง แต่สามารถใช้งาน CPAP บนเครื่องได้
Message
ปิด