ติดต่อเรา / ที่อยู่

New Zealand

Auckland
หมายเลขโทรศัพท์ : +64 9 969 7600
แฟกซ์ : +64 9 969 7474
อีเมล : bangkokair@airlinemarketing.co.nz
ที่อยู่ : Airline Marketing NZ Level 10, BDO Tower, 120 Albert St., Auckland, New Zealand

Message
ปิด