ติดต่อเรา / ที่อยู่

Japan

Tokyo
หมายเลขโทรศัพท์ : +81 (3) 6450 1802
แฟกซ์ : +81 (3) 6450 1804
อีเมล : reservation@bangkokair.jp japangsa@bangkokair.jp
ที่อยู่ : Daiichi Shirakawa Building 6th Floor 3-23-6 Nishi-shinbashi,Minato-ku, Tokyo,105-003, Japan

Message
ปิด