ติดต่อเรา / ที่อยู่

ย่างกุ้ง

TOWN OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +95 (01) 255 122
+95 (01) 255 265
แฟกซ์ : +95 (01) 255 119
อีเมล : rgnrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : 0305-0306, 3rd Floor, Sakura Tower
339, Bogyoke Aung San Road,
Kyauktada Township,
Yangon, Myanmar
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 Weekday
09.00 - 13.00 Saturday
09.00 - 17.00 Holiday
12.00 - 13.00 Lunch Break
Closed on Sunday and holiday

AIRPORT OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +95 945 825 1230 (Reservation)
+95 945 722 7121 (Operation)
อีเมล : rgntktap@bangkokair.com (Reservation)
rgnops@bangkokair.com (Operation)
ที่อยู่ : Row C (new counter), 1st floor,
Yangon International Airport (Terminal 1)
Mingaladon Township, Yangon, Myanmar
เวลาทำการ : 04.30 - 18.30 Everyday

Message
ปิด