ติดต่อเรา / ที่อยู่

เวียงจันทน์

TOWN OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : (856) 21 242 557
(856) 21 242 559
แฟกซ์ : (856) 21 242 818
อีเมล : vterrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : Bangkok Airways Vientiane Office
Lao Plaza Hotel, 63 Samsenthai road, Shop B, Xiengyeun village, Chanthabouly district , Vientiane Lao PDR
เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 Monday - Saturday
(Closed for lunch : 12.00 - 13.00)
(Closed on Sunday)

AIRPORT OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : (856-21) 513 170
แฟกซ์ : (856 21) 513 170
ที่อยู่ : Wattay-Vientiane International Airport
Level1, International terminal
Souphanouvong RD,.
Sikhottabong district Vientiane, Lao PDR

Message
ปิด