ติดต่อเรา / ที่อยู่

สิงคโปร์

TOWN OFFICE (Temporary move to the airport)
หมายเลขโทรศัพท์ : +65 6738 0063
แฟกซ์ : +65 6738 8867
อีเมล : sinrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : #04-56 Passenger Terminal 1 Singapore Post : Singapore Changi Airport PO.Box 49
Singapore 918141
เวลาทำการ : 09.00 - 18.00 Weekday
09.00 - 13.00 Saturday
Closed on Sunday and Holiday

AIRPORT OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +65 6545 8481
แฟกซ์ : +65 6546 8982
ที่อยู่ : Bangkok Airways Public Company Limited
Unit 04-56, 4th Floor, Changi Airport Passenger Terminal 1,
Singapore, 918141

Message
ปิด