ติดต่อเรา / ที่อยู่

สิงคโปร์

TOWN OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +65 6738 0063
แฟกซ์ : +65 6738 8867
อีเมล : sinrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : Bangkok Airways Public Co., Ltd. (SG Branch)
111 Somerset Road,
TripleOne Somerset,
#11-06A,
Singapore 238164
เวลาทำการ : 09.00 - 18.00 Weekday
09.00 - 13.00 Saturday
Closed on Sunday and Holiday

AIRPORT OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +65 6545 8481
แฟกซ์ : +65 6546 8982
ที่อยู่ : Bangkok Airways Public Company Limited
Unit 04-56, 4th Floor, Changi Airport Passenger Terminal 1,
Singapore, 918141

Message
ปิด