ติดต่อเรา / ที่อยู่

ฟู้โกว๊ก

สำนักงานประจำสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ : +84 (297) 359 5959 ext 232
อีเมล : pg.pqc@transviet.com
ที่อยู่ : 2nd Floor (Departure Floor), Phu Quoc International Airport.
เวลาทำการ : Tuesday - Friday: 09.00 - 17.00
Saturday : 10.00 - 14.00
Sunday : 09.00 - 17.00
(Closed on Monday)

Message
ปิด