ติดต่อเรา / ที่อยู่

ฟู้โกว๊ก

สำนักงานประจำสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ : +84 (297) 359 5959 ext 232
อีเมล : pg.pqc@transviet.com
ที่อยู่ : Phu Quoc International Airport (first floor).
เวลาทำการ : Tuesday - Friday: 09.00 - 17.00
Saturday : 09.00 - 12.00
Sunday : 09.00 - 17.00
(Closed on Monday)

Message
ปิด