ติดต่อเรา / ที่อยู่

พนมเปญ

TOWN OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +855 23 971 771 (08.00 - 17.30 Everyday)
แฟกซ์ : +855 23 966 554
อีเมล : pnhrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : No.61A, 214, Sangkat Beong Rang,
Khan Don Penh,Phnom Penh, Cambodia
เวลาทำการ : 08.00 - 17.30 Monday-Saturday
08.00 - 17.30 Holiday
Closed on Sunday

AIRPORT OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +855 23 890 103, +855 23 971 771
แฟกซ์ : +855 23 890 518
อีเมล : pnhrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : Confederation De La Russie St.110,
Phnom Penh International Airport,
Phnom Penh, Cambodia
เวลาทำการ : 05.00 - 20.00 hours Everyday

Message
ปิด