ติดต่อเรา / ที่อยู่

มัณฑะเลย์

Town Office
หมายเลขโทรศัพท์ : +95 (0) 236323
อีเมล : mdlrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : Building no.14, 78 street between 33-34 street, opposite side of Diamond Plaza, Chanayetharzan Township, Mandalay, Republic of The Union of Myanmar.
เวลาทำการ : 09.00 - 17.00 Weekday
09.00 - 13.00 Saturday
12.00 - 13.00 Lunch Break
Closed on Sunday and holiday

Airport Office
หมายเลขโทรศัพท์ : +95 (0) 227082
แฟกซ์ : +95 (0) 227083
อีเมล : mdlkkpg@bangkokair.com, groundmdl@bangkokair.com
ที่อยู่ : Mandalay International Airport (TaDaOo)
Bangkok Airways PCL. Office 2nd Floor,
Departure Area Mandalay,
Republic of the Union of Myanmar
เวลาทำการ : 09.30 - 17.30

Message
ปิด