ติดต่อเรา / ที่อยู่

หลวงพระบาง

TOWN OFFICE
หมายเลขโทรศัพท์ : +856 (71) 253 334
อีเมล : lpqrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : 57/6 Srisawangwong Rd.,
District 3, Bann Xiengmuan,
Luang Prabang, Lao P.D.R
เวลาทำการ : 09.00 - 18.00 Monday-Friday, and Sunday
(Closed for lunch : 13.00 - 14.00)
(Closed on Saturday)

AIRPORT OFFICE : LUANG PRABANG INTERNATIONAL AIRPORT
หมายเลขโทรศัพท์ : +856 (71) 253 253
แฟกซ์ : +856 (71) 253 253
ที่อยู่ : Hat Hien Road, Ban Hat Hien,
Luang Prabang, Lao P.D.R.
เวลาทำการ : 07.30 - 19.00 Everyday
07.30 - 19.00 Holiday

Message
ปิด