ติดต่อเรา / ที่อยู่

หาดใหญ่

สำนักงานประจำสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 74 227 424
แฟกซ์ : +66 74 227 425
อีเมล : hdyrrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ ห้อง 122
เลขที่ 99 หมู่ 3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง
จ.สงขลา 90115
เวลาทำการ : 07.00 - 16.00 น. (ทุกวัน)

Message
ปิด