ติดต่อเรา / ที่อยู่

เชียงราย


สำนักงานประจำสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ : +66 (53) 793 006
อีเมล : ceirrpg@bangkokair.com
ที่อยู่ : ชั้น 1 ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
404 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
เวลาทำการ : 07.30 - 19.30 ทุกวัน

Message
ปิด