ข่าว

A Free Night@ the Movies 2013

ฟลายเออร์โบนัสได้จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ให้การสนับสนุนสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ด้วยการเชิญสมาชิกร่วมชมบทสรุปของภาพยนตร์แอนิมเชัน 'Planes' เหินซิ่งชิงเจ้าเวหา ร่วมกัน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน เป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานทุกท่าน

ฟลายเออร์โบนัสขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสหน้าจะได้มีโอกาสร่วมสนุกกับบรรดาสมาชิกในกิจกรรมดีดีเหล่านี้อีกครั้ง

ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศอันสนุกสนานภายในงานที่กรุงเทพฯ ได้ที่นี่
ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศอันสนุกสนานภายในงานที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้ที่นี่
ท่านสามารถชมภาพบรรยากาศอันสนุกสนานภายในงานที่จังหวัดลำปาง ได้ที่นี่