โปรโมชั่นพิเศษ

โบนัสพิเศษจากการเดินทางสำหรับสมาชิกใหม่

เพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ทันทีเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส พร้อมรับคะแนนสะสมพิเศษ (นอกเหนือจากคะแนนสะสมปกติจากการเดินทาง) ฟรี 15 คะแนนสำหรับเที่ยวบินแรก เมื่อท่านสมัครสมาชิกฟลายเออร์โบนัส แล้วเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  

ตัวอย่างเช่น หากท่านสมาชิกสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสในวันที่ 1 มกราคม 2554 และหลังจากการสมัครเป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 มกราคม 2554 ท่านได้เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และได้ทำการแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัสขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน ท่านจะได้รับคะแนนสะสมพิเศษ 15 คะแนน  

ข้อควรรู้/เงื่อนไขการรับคะแนนโบนัสพิเศษ:

  • คะแนนสะสมจากการเดินทาง และคะแนนโบนัสพิเศษจะปรากฏในหน้าสมาชิกของท่านหลังจากการเดินทางประมาณ 14 วันทำการ
  • ข้อเสนอคะแนนโบนัสพิเศษนี้ ไม่ครอบคลุมสำหรับสมาชิกที่ทำการสมัครสมาชิกซ้ำ หากท่านมีบัญชีสมาชิกอยู่แล้ว และทำการสมัครสมาชิกซ้ำ ระบบจะทำการลบคะแนนโบนัสพิเศษนี้ทันทีเมื่อมีการรวมบัญชีสมาชิกเป็นบัญชีเดียว
  • ในกรณีที่ท่านไม่ได้แสดงบัตรสมาชิก หรือไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน สมาชิกสามารถขอรับคะแนนย้อนหลังได้ภายใน 6 เดือน โดยสามารถกรอกฟอร์มขอรับคะแนนได้ที่ www.flyerbonus.com ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคาบัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
  • คะแนนสะสมพิเศษที่ได้จากโปรโมชั่นนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นสิ้นสุด
  • หากมีขัอสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
  • ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

เพื่อประโยชน์ของสมาชิก กรุณาเก็บเอกสารหลักฐานการเดินทางต่างๆ ไว้เพื่อขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง อาทิเช่น บัตรขึ้นเครื่อง ใบแจ้งหนี้จากบัตรโดยสาร