ข่าว

บางกอกแอร์เวย์สช่วยไทยกู้ภัยน้ำท่วม

“ฟ้าหลังฝนย่อมสว่างและสวยงามเสมอ”
เป็นคำกล่าวที่บรรยายถึงสถานการณ์น้ำท่วมเมืองไทยตอนนี้ได้ดีที่สุด จากวิกฤตที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคนไทยมีความรักต่อสังคมของเรามากเพียงใด
บางกอกแอร์เวย์และกลุ่มอาสาสมัคร รู้สึกภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนั้นไปได้ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าบ้านเมืองเราจะถูกทำร้ายไปแค่ไหน แต่พลังของชาวไทยกลับไม่ได้ถูกบั่นทอนไปเลยแม้แต่นิดเดียว

เราขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับชาวไทยทุกท่านที่มีจิตอาสาที่ช่วยเหลือกันในยามวิกฤตครั้งนี้ สุดท้ายเราก็จะได้สังคมที่สดใสกว่าเดิมขอเรากลับคืนมา