ข่าว

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเปิดให้บริการสำรองที่นั่งสู่เมืองอาบูดาบีและมัสกัต

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สร่วมกับสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ส ประกาศความร่วมมือการทำโค้ดแชร์เพื่อเชื่อมเส้นทางการบินระหว่างกรุงเทพฯ สู่กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกรุงมัสกัต ประเทศโอมานโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปเมืองอาบูดาบี หรือมัสกัต สามารถสำรองที่นั่งได้ที่สำนักงานขายของบางกอกแอร์เวย์สทุกแห่ง หรือที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต

โดยเที่ยวบินที่ทำการบินร่วมกันจะเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สู่อาบูดาบีจำนวนสองเที่ยวบินต่อวัน และเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ สู่มัสกัต จำนวนหนึ่งเที่ยวบินต่อวันตามตารางการบินด้านล่าง

ตารางเที่ยวบิน

เที่ยวบิน เส้นทาง ความถี่ เวลาออก-ถึง คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
ที่ได้รับ
ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ ชั้นหนึ่ง
PG4010/EY401

กรุงเทพ-อาบูดาบี

ทุกวัน

20.35-23.50 น

40 60 80
PG4012/EY407

กรุงเทพ-อาบูดาบี

ทุกวัน

08.35-11.50 น

40 60 80
PG4013/EY402

อาบูดาบี-กรุงเทพ

ทุกวัน

21.40-07.00 น (+1)

40 60 80
PG4011/EY408

อาบูดาบี-กรุงเทพ

ทุกวัน

08.45-18.05 น

40 60 80
PG4010/EY401
PG4008/EY384

กรุงเทพ-อาบูดาบี
อาบูดาบี-มัสกัต

ทุกวัน

20.35-23.50 น
02.55-04.00 น

40
5
60
10
80
10
PG4009/EY385
PG4011/EY408

มัสกัต-อาบูดาบี
อาบูดาบี-กรุงเทพ

ทุกวัน

05.35-06.40 น
08.45-18.05 น

5
40
10
60
10
80

*หมายเหตุ: สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางบนเที่ยวบินที่ร่วมโค้ดแชร์ซึ่งทำการบินโดยสารการบินเอทิฮัด แอร์เวย์สได้