ข่าว

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินไปกลับในหลายเส้นทาง

บางกอกแอร์เวย์สเพิ่มเที่ยวบินไปกลับในหลายเล้นทาง
เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น สายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงประกาศเพิ่มเที่ยวบินเส้นทางต่าง ๆ ดังรายละเอียดด้านล่าง

มาเล่ (มัลดีฟส์)
ปรับเพิ่มเที่ยวบินจากสัปดาห์ละ 2 เที่ยวบินเป็น 3 เที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

กรุงเทพ-มาเล่ ออก ถึง วัน มาเล่-กรุงเทพ ออก ถึง วัน
PG 711 13:55 16:15 1.4.7 PG 712 17:15 23:35 1.4.7

พนมเปญ
เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้แก่ เที่ยวบิน PG937 กรุงเทพ – พนมเปญ เวลา 20.15 – 21.50 น. และ PG938 พนมเปญ - กรุงเทพ เวลา 06.40 – 08.15 น.

ตารางเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

กรุงเทพ-พนมเปญ ออก ถึง วัน พนมเปญ-กรุงเทพ ออก ถึง วัน
PG 931 07:40 08:50 ทุกวัน PG 938 06:40 08:15 ทุกวัน
PG 933 13:40 14:50 ทุกวัน PG 932 09:40 10:50 ทุกวัน
PG 935 18:00 19:10 ทุกวัน PG 934 15:40 16:50 ทุกวัน
PG 937 20:15 21:50 ทุกวัน PG 936 20:00 21:10 ทุกวัน

ร่างกุ้ง
ปรับเพิ่มเที่ยวบินเป็นวันละ 2 เที่ยวบิน

ตารางเที่ยวบินวันที่ 2 ถึง 30 ตุลาคม 2553

กรุงเทพ-ร่างกุ้ง ออก ถึง วัน ร่างกุ้ง-กรุงเทพ ออก ถึง วัน
PG 705 09:15 10:05 ทุกวัน PG 706 10:55 12:50 ทุกวัน
PG 701 12:40 13:30 ทุกวัน PG 702 14:20 16:15 ทุกวัน

ตารางเที่ยวบินตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

กรุงเทพ-ร่างกุ้ง ออก ถึง วัน ร่างกุ้ง-กรุงเทพ ออก ถึง วัน
PG 701 09:15 10:05 ทุกวัน PG 702 10:50 12:50 ทุกวัน
PG 703 15:10 16:00 ทุกวัน PG 704 16:50 18:45 ทุกวัน

* เที่ยวบินที่เพิ่ม
*วันที่ทำการบิน 1 = จันทร์, 2 =อังคาร, 3 = พุธ, 4 = พฤหัสบดี, 5 = ศุกร์, 6 = เสาร์, 7 = อาทิตย์