ข่าว

การรับชำระค่าบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตผ่านทาง โทรศัพท์

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน2552 สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสารในการรับชำระค่าบัตรโดยสารและบริการด้วยบัตรเครดิตวีซ่า หรือ มาสเตอร์ผ่านทางโทรศัพท์ 

หากท่านต้องการชำระค่าบัตรโดยสารและบริการด้วยบัตรเครดิตผ่านทางโทรศัพท์ ท่านสามารถติดต่อส่วนสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ทุกวัน ที่หมายเลข 1771 หรือที่หมายเลข +66 (0) 2270-6699 (ในเวลาทำการ 07.30น.-18.30น. เวลาประเทศไทย GMT + 7 )

โดยท่านสามารถเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้เมื่อทำการติดต่อพนักงาน:
·   รหัสสำรองที่นั่ง
·   หมายเลขบัตรเครดิต /เดือนปีที่บัตรหมดอายุ และ หมายเลข CSC ด้านหลังของบัตรเครดิด* 

ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรเครดิตต้องเป็นหนึ่งในผู้เดินทาง หรือร่วมเดินทางในหมู่คณะด้วย โดยท่านสามารถแสดงบัตรเครดิตตัวจริงที่ใช้ในการชำระค่าบัตรโดยสาร พร้อมกับบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางให้กับเจ้าหน้าที่ระหว่างทำการเช็คอิน ทางสายการบินบากอกแอร์เวยส์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเช็คอินสำหรับผู้โดยสารที่ไม่สามารถแสดงเอกสารดังกล่าวได้อย่างครบถ้วน 

*หมายเลข CSC (Card Security Code) คือ หมายเลข 3-4 ตัวที่พมพ์อยู่ด้านหลังของบัตรเครดิต

*ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552