ข่าว

ประกาศการสิ้นสุดโปรแกรมการสะสมคะแนนระหว่าง ฟลายเออร์โบนัส และ คิงคลับ

บางกอกแอร์เวย์ส ฟลายเออร์โบนัส ประกาศสิ้นสุดข้อตกลงโปรแกรมการสะสมคะแนน ระหว่างสายการบินคิงฟิชเชอร์ คิงคลับ อันมีผลให้การเป็นพันธมิตรทางการบินในส่วนโปรแกรมการสะสมคะแนนของเที่ยวบินระหว่างสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและสายการบินคิงฟิชเชอร์สิ้นสุดลง

ดังนั้นทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสะสมคะแนนระหว่างฟลายเออร์โบนัสและคิงคลับ จะมีผลดังต่อไปนี้

1. การแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร
สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถยื่นคำร้องขอใช้คะแนนฟลายเออร์โบนัสเพื่อแลกรับบัตรโดยสารรางวัลกับสายการบินคิงฟิชเชอร์ ได้ถึงวันที่  12 เมษายน 2555 นี้เท่านั้น
รางวัลตั๋วโดยสารของเที่ยวบินคิงฟิชเชอร์ ที่ได้มีการออกตั๋วก่อนวันที่ 12 เมษายน 2555 นี้ให้ถือว่าเป็นตั๋วรางวัลโดยสารที่ยังมีผลบังคับใช้และมีอายุตั้งแต่วันที่ออกตั๋วเป็นเวลา 1 ปี

2. การสะสมคะแนน
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 นี้เป็นต้นไป สมาชิกฟลายเออร์โบนัสไม่สามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส บนเที่ยวบินคิงฟิชเชอร์ได้อีก

3. คะแนนสะสมใดใดที่มีการดำเนินการมาก่อนวันที่ 12 เมษายน 2555 นั้นถือว่าเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องตามเงื่อนไข

4. การเปลี่ยนแปลงนี้อยู่ภายใต้กฏเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส