ข่าว

เปลี่ยนแปลงการสะสมคะแนน

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ฟลายเออร์โบนัสจะเริ่มใช้อัตราคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางใหม่ โดยมีการปรับให้เหมาะสมกับรหัสชั้นโดยสาร และระยะทางบินสู่จุดหมายปลายทางต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราราคาบัตรโดยสารฯ ในแต่ละรหัสชั้นโดยสาร 

บัตรโดยสารชั้นประหยัดที่ได้รับส่วนลดพิเศษในรหัสชั้นโดยสาร V, Q, G และ B จะสามารถสะสมคะแนนจากการเดินทางได้ตามอัตราการสะสมคะแนนใหม่ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง 

การเปลี่ยนแปลงนี้จะใช้กับทุกการเดินทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป (รวมถึงท่านที่ซื้อบัตรโดยสารก่อนวันที่เริ่มใช้อัตราคะแนนใหม่) และสำหรับบัตรโดยสารชั้นประหยัดในรหัสชั้นโดยสารอื่น ๆ และบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ยังคงได้รับคะแนนสะสมตามปกติ 

ชั้นโดยสาร

รหัสชั้นโดยสาร

คะแนนที่ได้รับต่อ 1 เที่ยวบิน
(มีผลต่อการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป)

ภายในประเทศ ระหว่างประเทศ 1

ระหว่างประเทศ 2

ระหว่างประเทศ 3

ชั้นธุรกิจ C, D

15

20

25

35

ชั้นประหยัด Y, M, K, N, T, L, H

10

15

20

25

V, Q, G, B

5

10

10

15

**      ภายในประเทศ เชียงใหม่ สุโขทัย อู่ตะเภา ตราด สมุย ภูเก็ต กระบี่
          
ระหว่างประเทศ 1 – หลวงพระบาง พนมเปญ สิงคโปร์ เสียมราฐ ร่างกุ้ง
          
ระหว่างประเทศ 2 – ฮ่องกง
           ระหว่างประเทศ 3 – มัลดีฟส์
 

ดังนั้น กรุณาสอบถามว่าบัตรโดยสารในราคานั้น ๆ เป็นการเดินทางในรหัสชั้นโดยสารใด เมื่อท่านทำการสำรองที่นั่งบัตรโดยสารกับบางกอกแอร์เวย์ส หรือบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว 

หากสมาชิกต้องการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่งหรือ บริการกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สและธุรกิจพันธมิตร และต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านทุกครั้งขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินฯ และธุรกิพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ

*ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552