ข่าว

เคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

ฟลายเออร์โบนัสมีความยินดีที่จะเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันนี้ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (เส้นทางภายในประเทศ และระหว่างประเทศ)สามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินเฉพาะสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์ได้ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ

ท่านสมาชิกระดับพรีเมียร์ที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สในเส้นทางระหว่างประเทศ กรุณาทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 2 แถวเอฟ (F) บริเวณชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร
 
 
สำหรับท่านสมาชิกระดับพรีเมียร์ที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางภายในประเทศ กรุณาทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 17 แถวเอฟ (F)บริเวณชั้น 4 ของอาคารผู้โดยสาร
 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ กรุณาแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ของท่านทุกครั้ง