ข่าว

การใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับ พรีเมียร์

      

สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินพนมเปญ และสนามบินสมุยได้ทุกครั้งที่สมาชิกเดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และบางกอกแอร์เวย์สขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารดังกล่าวข้างต้นสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ และผู้ร่วมเดินทางที่เดินทางพร้อมสมาชิกเพียง 1 ท่านต่อ 1 สมาชิกเท่านั้น โดยสมาชิกฟลายเออร์โบนัสพรีเมียร์ต้องแสดงบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์ของท่าน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบินของท่านและผู้ร่วมเดินทาง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ

สมาชิกระดับพรีเมียร์จะไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ ในกรณีที่

  • ไม่ได้เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส และ/หรือ
  • ไม่มีบัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ/หรือ
  • บัตรสมาชิกระดับพรีเมียร์หมดอายุ
  • ชื่อผู้โดยสารที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่องไม่ตรงกับชื่อที่แสดงอยู่บนบัตรสมาชิก

สถานที่ตั้งของห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับสมาชิกระดับ พรีเมียร์

สถานีกรุงเทพ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

  • หากท่านเดินทางเส้นทางระหว่างประเทศ ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศของบางกอกแอร์เวยส์ ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A)
  • หากท่านเดินทางเส้นทางภายในประเทศ ท่านสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ซึ่งตั้งอยู่ในส่วนของห้องรับรองผู้โดยสารภายในประเทศของบางกอกแอร์เวยส์ ชั้น 2 ตรงข้ามกับประตูทางออกขึ้นเครื่อง A3 (Gate A3) อาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A)

สถานีสมุย 

  • ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการได้ที่ห้องรับรองผู้โดยสารสารบลู ริบบอน คลับ ซึ่งอยู่ในส่วนผู้โดยสารขาออก ระหว่างประตูทางออก 2 และ 3

สนามบินเชียงใหม่

  • ที่สนามบินเชียงใหม่ท่านสมาชิกสามารถใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ได้ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ชั้นสอง

สนามบินพนมเปญ

  • ที่สนามบินพนมเปญ ท่านสมาชิกสามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ได้ที่ชั้นลอยหน้าประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข 9 และ 10
 
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ ท่านสามารถเข้าใช้สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สนามบินเชียงใหม่ สนามบินพนมเปญ และสนามบินสมุยได้ทุกครั้งที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส โดยแสดงบัตรสมาชิกของท่าน พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่องบิน (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ