ข่าว

เช็คอินเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับได้แล้ว

 

เช็คอินเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับได้แล้ว

บริการใหม่จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ให้ท่านสามารถเช็คอินเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับได้ในเวลาเดียวกัน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศที่มีเวลาระหว่างเที่ยวบินไปและกลับไม่เกิน 24 ชั่วโมง

สำหรับท่านที่ไม่มีสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่อง สามารถรับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding pass) ได้ตั้งแต่เที่ยวบินต้นทาง และตรงไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องได้ทันทีอย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก หากท่านมีสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องในเที่ยวบินขากลับ ท่านจะต้องทำการเช็คอินอีกครั้งในเที่ยวบินนั้นๆ

บริการนี้สำหรับการเดินทางในเส้นทางภายในประเทศระหว่าง กรุงเทพ สมุย ภูเก็ต สุโขทัย เชียงใหม่ อู่ตะเภา และตราด

ด้วยเงื่อนไขง่ายๆดังนี้

1. ระยะเวลาระหว่างเที่ยวบินไปและกลับจะต้องไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยเริ่มนับจากเวลาถึงจุดหมายของเที่ยวบินแรกตามตารางเวลาบิน (schedule time of first arrival sector)
2. หากท่านมีสัมภาระฝากใต้ท้องเครื่องในเที่ยวบินขากลับ ท่านจะต้องทำการเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินนั้นๆ อย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาเครื่องออก
3. เที่ยวบินขาไปและขากลับจะต้องมีรหัสยืนยันการสำรองเที่ยวบิน (booking code) เดียวกันทั้ง 2 เที่ยวบิน
4. ผู้โดยสารจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลประตูทางออกขึ้นเครื่อง (Boarding gate) สำหรับเที่ยวบินขากลับใหม่ทุกครั้งหลังจากที่มาถึงสนามบินแล้ว เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงประตูทางออกขึ้นเครื่อง ซึ่งไม่ตรงกับที่ระบุบนบัตรขึ้นเครื่อง
กรุณาแจ้งความประสงค์การทำเช็คอินเที่ยวบินขากลับต่อเจ้าหน้าที่ขณะเช็คอิน เจ้าหน้าที่จะทำการเช็คอินในเที่ยวบินขากลับเฉพาะผู้โดยสารที่มีแจ้งความประสงค์เท่านั้น