ข่าว

สิทธิ์ได้ที่นั่งก่อนในการรอการยืนยันที่นั่งขณะจองสำหรับสมาชิกระดับพรีเมียร์

    

 

 

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 นี้ สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์สามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ที่มากขึ้น ในการได้รับสิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในการรอการยืนยันที่นั่งขณะจอง* 

สำหรับการเดินทางในชั้นประหยัด สมาชิกจะต้องเลือกสำรองที่นั่งภายใต้รหัส Y / M / K (booking classes: Y / M / K) เพื่อรับสิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในการรอการยืนยันที่นั่งขณะจอง และสิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล 

เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้ ท่านต้องแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่งผ่านศูนย์สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส ที่หมายเลข 1771 หรือ +66 (2) 2265 5555 หรือที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบินฯ 

ในกรณีที่ท่านทำการสำรองที่นั่งผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร หรือตัวแทนท่องเที่ยว ท่านสามารถรับสิทธิประโยชน์นี้โดยติดต่อมาที่ศูนย์สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารของบางกอกแอร์เวย์ส หมายเลข 1771 หรือ +66 (2) 2265 5555 หรืออีเมล (Email) แจ้งหมายเลขสมาชิก และรายละเอียดการสำรองที่นั่งของท่าน มายัง reservation@bangkokair.com หรือ flyerbonus@bangkokair.com  

*หมายเหตุ: สิทธิประโยชน์นี้เป็นสิทธิ์การได้ที่นั่งก่อนในการรอการยืนยันที่นั่งขณะจอง ซึ่งสายการบินฯไม่สามารถยืนยันการได้รับที่นั่งได้ ทั้งนี้ ท่านจะได้รับการยืนยันที่นั่งเมื่อมีที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ อย่างไรก็ดี การอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารที่รอการยืนยันที่นั่งขณะจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยระบบเป็นเวลา 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง