ข่าว

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการปรับเลื่อนสถานภาพ สมาชิก

เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2558 รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณคะแนน และจำนวนเที่ยวบินสะสมที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับเป็นสถานะพรีเมียร์ ดังนี้

สถานะพรีเมียร์
การเลื่อนระดับสมาชิก สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก*จำนวน 250 คะแนน
หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลือนระดับสมาชิก**
ภายในระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน

ตัวอย่างเช่น หากท่านเริ่มสะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิกในวันที่ 5 มกราคม 2558 และได้คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิกครบ 250 คะแนนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านจะได้เลื่อนระดับเป็นสถานะพรีเมียร์ในวันถัดไป

การต่อสถานภาพสมาชิก ในระหว่างระยะเวลา 12 เดือนที่เป็นสมาชิกพรีเมียร์สมาชิก
สะสมคะแนนที่มีสิทธิ์เพื่อเลื่อนระดับสมาชิก* จำนวน 250 คะแนน
หรือ เดินทาง 35 เที่ยวบินที่มีสิทธิ์เพื่อเลือนระดับสมาชิก**
จากตัวอย่างด้านบน ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาการต่อสถานภาพสมาชิกครั้งถัดไปคือระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2558 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2558
อายุบัตรพรีเมียร์ 12 เดือน  

 

*คะแนนที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ คะแนนปกติที่สะสมจากการเดินทางโดยเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยไม่นับรวมคะแนนโบนัสทุกประเภท และไม่นับรวมคะแนนที่ได้รับจากธุรกิจพันธมิตร

**เที่ยวบินที่มีสิทธิ์สำหรับเลื่อนระดับสมาชิก คือ การเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่ถือว่าเป็นเที่ยวบินที่มีสิทธิ์