โปรโมชั่นพิเศษ

บินได้บ่อย สะสมง่าย เพียงสมัครบัตรเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์ส

 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส เพียงสมัครบัตรเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์ส รับโบนัสง่ายๆถึง 2 ต่อ


ต่อที่ 1 : รับ 20 คะแนนฟลายเออร์โบนัส เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมทุกๆ 15,000 บาท (ภายใน 60 วัน หลังวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ)

ต่อที่ 2 : ลุ้นรับที่พักสุดหรูโรงแรม The Chatrium Hotel Lake Yangon มูลค่ากว่า 50,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 4 รางวัลสำหรับสมาชิกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดแคมเปญ (ขั้นต่ำ 50,000 บาทขึ้นไป)

พิเศษสุด! รับ Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ใบ เพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส หากสมัครบัตรฯ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุดรธานี และภูเก็ต (กำหนดจากที่อยู่ในการจัดส่ง statement) และมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง

สำหรับสมาชิกเดิม รับเพิ่ม Gift Card มูลค่า 300 บาท จำนวน 2 ใบ สำหรับสมาชิกบัตรฯเดิมที่แนะนำเพื่อน คนเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุดรธานี และภูเก็ต มาสมัครบัตร (กำหนดจากที่อยู่ในการจัดส่ง statement) และมียอดใช้จ่ายอย่างน้อย 1 ครั้ง
 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
ศึกษาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม โทร. 02-665-5530 หรือ www.ktc.co.th หรือ www.ktcworld.co.th

 

ข้อกำหนดการแลกคะแนนกรุงศรีโบนัส
 • สิทธิประโยชน์เฉพาะผู้ที่ไม่เคยสมัครบัตรเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์สมาก่อน หรือสมาชิกบัตรเครดิตฯเก่าที่เคยยกเลิกบัตรเครดิตมาแล้วไปต่ำกว่า 6 เดือน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะการสมัครเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์สใหม่ ประเภทบัตรหลักเท่านั้น
 • สามารถสมัครบัตรผ่านทุกช่องทาง หลังจากกรอกเอกสารครบถ้วนให้ส่งแอกสารการสมัครที่ บมจ. บัตรกรุงไทย ฝ่ายอนุมัติบัตร ตู้ปณ. 1400 ปณฝ. นานา กรุงเทพฯ 10112
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การสมัครบัตรฯ กรณีเป็นสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์ส ต้องดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครจาก www.ktc.co.th ภายใต้ source code MGM0000000000000 (โปรดระบุการสมัครบัตรเครดิตประเภทเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์ส)
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์รายการใช้จ่ายที่ไม่นับมาคำนวณคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษ ได้แก่ การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าผ่านบัตรฯ, Flexi by phone, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, เงินคืนที่ได้จากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ refund ทุกประเภท
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การคำนวณคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษ จากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์ส ที่สมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57- 28 ก. พ. 58 เท่านั้น ซึ่งต้องมียอดใช้จ่ายสะสมทุกๆ 15,000 บาท รับคะแนนฟลายเออร์โบนัส 20 คะแนน
 • คะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษจะโอนเข้าบัญชีของสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่บางกอกแอร์เวย์ส ภายใน 45 วันทำการหลังจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติแล้ว 60 วัน
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การมอบบัตร Gift card มูลค่า 300 บาท จำนวน 1 ใบ เพื่อเป็นส่วนลดสำหรับซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ให้กับสมาชิกบัตรเคทีซี-บางกอกแอร์เวย์สใหม่ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯอย่างน้อย 1 ครั้ง และสำหรับสมาชิกบัตรฯเดิมที่แนะนำเพื่อนคนเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง อุดรธานี และภูเก็ต มาสมัครบัตรฯ แล้วผู้ที่ท่านแนะนำมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สมาชิกฯ ผู้แนะนำจะได้รับบัตร Gift card มูลค่า 300 บาท จำนวน 2 ใบ เพื่อเป็นส่วนลดการซื้อบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส โดยพิจารณาใบสมัครจากที่อยู่ในการจัดส่งใบแจ้งยอด ได้แก่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.ลำปาง จ.อุดรธานี และ จ.ภูเก็ต
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งบัตร Gift card มูลค่า 300 บาท ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งยอดของท่านสมาชิกฯ ทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน (กำหนดส่งรอบแรกเดือน พ.ย.57 เป็นต้นไป จนกระทั่งจบแคมเปญ) โดยเงื่อนไขจะเป็นไปตามที่บางกอกแอร์เวย์สกำหนดไว้เท่านั้น
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดรายการ (Top Spender) ต้องมียอดจ่ายสะสม ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 57 - 28 ก. พ. 58 ขั้นต่ำ 50,000 บาท (1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรสมาชิกเท่านั้น) ประกาศผลวันที่ 31 มี.ค 2558 ผ่าน www.ktcworld.co.th โดยเงื่อนไขรางวัลพิเศษจะเป็นไปตามที่บางกอกแอร์เวย์กำหนดเท่านั้น
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนคะแนนสะสมพิเศษ (FlyerBonus) (ถ้ามี) หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค
 • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รายละเอียดเพิ่มเติม www.ktcworld.co.th และ/หรือ สอบถามได้ที่ 02-665-5530