โปรโมชั่นพิเศษ

Welcome Bonus ลำปาง และอุดรธานี


 

ฟลายเออร์โบนัสขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดลำปาง และจังหวัดอุดรธานี ด้วยคะแนนโบนัส มากถึง 50 คะแนน* ฟรี!! สำหรับสมาชิกที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส เป็นครั้งแรกบนเส้นทาง ลำปาง หรือ อุดรธานี

- รับโบนัส 20 คะแนน เมื่อเดินทางระหว่าง กรุงเทพ และ ลำปาง
- รับโบนัส 50 คะแนน เมื่อเดินทางระหว่าง กรุงเทพ/เชียงใหม่ และ อุดรธานี

สำรองที่นั่งและเดินทาง : วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2557

 

เงื่อนไข และข้อกำหนด :

 1. คะแนนโบนัสสำหรับสมาชิกที่เดินทางในเส้นทาง กรุงเทพ - ลำปาง (24 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557) หรือ กรุงเทพ/เชียงใหม่ – อุดรธานี
  (25 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557) เป็นครั้งแรกเท่านั้น
 2. คะแนนโบนัสสำหรับ 1 ท่าน/1 สิทธิ์
 3. คะแนนโบนัสมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่คะแนนสะสมเข้าบัญชีสมาชิก
 4. คะแนนโบนัสจะเข้าสู่บัญชีฟลายเออร์โบนัสภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่เดินทาง
 5. คะแนนโบนัสไม่สามารถใช้นับรวมในการเลื่อนระดับสมาชิก
 6. คะแนนโบนัส ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง โอนสิทธิ์ให้สมาชิกบัญชีอื่น หรือขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 7. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกราคาบัตรโดยสาร
 8. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น (ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share) ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท
  (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้

  สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง ขณะสำรองที่นั่ง และเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเพื่อรับข้อเสนอนี้ ฟลายเออร์โบนัสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีพิพาท คำตัดสินของฟลายเออร์โบนัสถือเป็นที่สิ้นสุด