โปรโมชั่นพิเศษ

บินตรงสู่ 4 เส้นทางใหม่ พร้อมให้คุณสะสมคะแนนง่ายๆได้ 3 เท่า

 

ฟลายเออร์โบนัสฉลอง 4 เส้นทางใหม่จากบางกอกแอร์เวย์ส รับคะแนนสะสม 3 เท่า!! เพียงคุณซื้อบัตรโดยสารบน 4 เส้นทางใหม่ระหว่างเชียงใหม่ - ภูเก็ต, เชียงใหม่ - อุดรธานี, เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ และเชียงใหม่ - ย่างกุ้ง (เที่ยวเดียว หรือ ไปกลับ) ทุกราคาตั๋วโดยสาร

ตารางการรับคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส 3 เท่า (ต่อ 1 เที่ยวบิน)
 
ชั้นโดยสาร Booking Class เชียงใหม่ - ภูเก็ต เชียงใหม่ -อุดรธานี เชียงใหม่ - มัณฑะเลย์ เชียงใหม่ - ย่างกุ้ง
ชั้นประหยัด Y,M,K,N,T,L,H 30 30 45 45
B,G,V,Q, 15 15 30 30
 

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง : 25 สิงหาคม 2557 - 31 มกราคม 2558
ระยะเวลาเดินทาง :  26 ตุลาคม 2557 - 31 มกราคม 2558 

กฏเกณฑ์และเงื่อนไข

 1. ข้อเสนอนี้สำหรับการเดินทางบนเส้นทางระหว่างเชียงใหม่-ภูเก็ต, เชียงใหม่-อุดรธานี,เชียงใหม่-มัณฑะเลย์ และเชียงใหม่-ย่างกุ้ง เท่านั้น
 2. ข้อเสนอนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่มีสถานภาพเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสโดยสมบูรณ์ก่อนการเดินทาง
 3. ในกรณีที่มีข้อเสนอการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสพิเศษรายการอื่น สมาชิกฟลายเออร์โบนัสจะได้รับคะแนนตามจำนวนที่เสนอให้สมาชิก โดยจะได้รับเฉพาะข้อเสนอที่ได้คะแนนมากกว่าเท่านั้น
 4. "คะแนนสามเท่า" หมายถึง คะแนนโบนัส 2 เท่า บวกกับจำนวนคะแนนปกติ 1 เท่า
 5. คะแนนโบนัสพิเศษที่ได้จากข้อเสนอนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
 6. ข้อเสนอนี้ใช้ได้เฉพาะการเดินทางด้วยบัตรโดยสารปกติบนเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์ส (PG) เท่านั้น (ไม่รวมเที่ยวบินร่วม หรือ Code share) ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารฟรี บัตรโดยสารที่ไม่มีราคา บัตรโดยสารลดราคาสำหรับพนักงานสายการบิน และบัตรโดยสารที่ไม่มีมูลค่าทุกประเภท (รหัสชั้นโดยสาร S, X และ Z) ไม่สามารถใช้กับข้อเสนอนี้ได้
 7. สามารถรับคะแนนสะสมพิเศษได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องเดินทางอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดในข้อเสนอนี้
 8. สมาชิกต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง ขณะสำรองที่นั่ง และเช็คอินที่เคาน์เตอร์สนามบินเพื่อรับข้อเสนอนี้
 9. คะแนนสะสมจะโอนเข้าบันทึกในบัญชีของสมาชิกโดยใช้เวลาอย่างน้อย 14 วันทำการ หลังจากการเดินทาง
 10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 11. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ให้ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของฟลายเออร์โบนัสเป็นข้อยุติ
 12. ข้อเสนอนี้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

หากสมาชิกต้องการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ สมาชิกต้องแสดงความจำนงในการเก็บคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส และแจ้งหมายเลขสมาชิกฟลายเออร์โบนัสที่ถูกต้องทุกครั้งที่ทำการสำรองที่นั่งหรือบริการกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และต้องแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านทุกครั้งขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่สายการบินฯ