การรับคะแนนสะสม

สมาชิกจะสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้อย่างไร
สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสจากการ เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นอกจากนั้น สมาชิกยังสามารถ ร่วมสะสมคะแนนจากการเข้าพัก หรือรับบริการจาก ธุรกิจพันธมิตรของฟลายเออร์โบนัส ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมที่พัก สถาบันการเงิน บริการรถเช่า และโรง พยาบาล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าคะแนนสะสมจะเข้าใน บัญชีสมาชิกของท่าน กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิกของ ท่านเมื่อทำการสำรองที่นั่ง ห้องพัก หรือบริการต่างๆ และแสดงบัตรสมาชิก ณ เคาน์เตอร์เช็คอินทุกครั้ง

 


 

 

นอกจากการสะสมคะแนนกับสายการบิน มีช่องทางใดที่สมาชิกสามารถสะสมคะแนนได้อีก
สมาชิกสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเมื่อเข้า รับบริการจากเครือข่ายธุรกิจพันธมิตรของเรา เช่น โรงแรมที่พัก บริการเช่ารถ และโรงพยาบาล เป็นต้น เพียงท่านปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของธุรกิจ พันธมิตรนั้นๆ พร้อมแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส ของท่าน นอกจากนั้น พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่านสามารถแลก คะแนนสะสม KTC Forever Reward 1000 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน ซึ่ง สามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ตามปกติ
สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจ พันธมิตรของฟลายเออร์โบนัส ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus และเลือกเมนู"การสะสมคะแนน"

 

 


 

 

จะทำอย่างไรเมื่อคะแนนจากการบินไม่ปรากฏในบัญชีสมาชิก
โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดิน ทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสม เข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก และหากหมายเลข สมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่านปรากฏอยู่บนบัตรขึ้น เครื่อง (Boarding Pass) ระบบจะทำการโอนคะแนน สะสมฟลายเออร์โบนัสจากการเดินทางของท่านเข้าสู่ บัญชีสมาชิกของท่านโดยอัตโนมัติ และไม่จำเป็นต้อง ทำการขอรับคะแนนสะสมย้อนหลัง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกฟลายเออร์โบนัส

 

หากคะแนนสะสมไม่ปรากฏ สมาชิกสามารถทำการ ขอรับคะแนนสะสมย้อนหลังได้ภายใน 180 วันนับจาก วันเดินทาง ได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus

 


 

 

สมาชิกจะสามารถตรวจสอบคะแนนจากการ เดินทางได้อย่างไร
สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสมและคะแนน จากการเดินทางได้โดยทำการลงชื่อเข้าบัญชีสมาชิก ของท่านที่ www.bangkokair.com/flyerbonus อย่างไรก็ดี หากสมาชิกได้แจ้งหมายเลขฟลายเออร์ โบนัสขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจาก การเดินทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนน สะสมเข้าไปในบัญชีสะสมของสมาชิก

 

 


 

 

สมาชิกสามารถซื้อคะแนนเพิ่มเติมได้หรือไม่
สมาชิกไม่สามารถซื้อคะแนนสะสมเพิ่มเติมได้ อย่างไร ก็ดี ท่านสามารถสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเมื่อ ท่านเข้ารับบริการจากกลุ่มธุรกิจพันธมิตรที่ไม่ใช่สาย การบิน หรือสำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่านสมาชิกแลกคะแนนสะสม KTC Forever Reward 1000 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ตามปกติ

 

 


 

 

สมาชิกสามารถแลกคะแนนสะสมจากบัตร เครดิตมาเป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้หรือไม่
ได้สำหรับผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways Titanium และผู้ถือบัตร KTC-Bangkok Airways VISA ท่าน สามารถแลกคะแนนสะสม KTC Forever Reward 1000 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน ซึ่งสามารถนำมาแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ ตามปกติ

 

 


 

 

สมาชิกจะสามารถขอรับคะแนนสะสมจากการเดินทางก่อนการสมัครสมาชิกได้หรือไม่
ได้การขอรับคะแนนย้อนหลังจากการเดินทางโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกสามารถ กระทำได้ภายใน 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

 

 


 

 

สมาชิกจะสามารถขอรับคะแนนสะสมจากการเข้ารับบริการจากเครือข่ายธุรกิจพันธมิตรก่อน การสมัครสมาชิกได้หรือไม่
ไม่ได้ การขอรับคะแนนสะสมก่อนการสมัครสมาชิกจะ ทำได้เฉพาะคะแนนสะสมจากการเดินทางเท่านั้น

 

 


 

 

จะมั่นใจได้อย่างไรว่าคะแนนจะถูกโอนเข้า บัญชีสมาชิกโดยอัตโนมัติ
ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัสขณะ สำรองที่นั่ง และแสดงบัตรสมาชิกของท่าน ณ เคานเตอร์เช็คอิน ฟลายเออร์โบนัสขอแนะนำให้ท่าน เก็บเอกสารการยืนยันเดินทางฉบับจริงไว้ บัตรขึ้น เครื่อง สำเนาบัตรโดยสารของท่านจนกว่าคะแนนจาก การเดินทางจะปรากฏในบัญชีสมาชิกของท่าน

 

 


 

 

คะแนนสะสมจากการเดินทางจะถูกโอนเข้า ในบัญชีสมาชิกภายในระยะเวลาเท่าใด
โดยปกติ เมื่อสมาชิกแจ้งหมายเลขฟลายเออร์โบนัส ขณะสำรองที่นั่ง หรือระหว่างเช็คอิน หลังจากการเดิน ทางภายใน 14 วันทำการ ระบบจะโอนคะแนนสะสมเข้า ไปในบัญชีสะสมของสมาชิก

 

 


 

 

จะทราบได้อย่างไรว่าคะแนนสะสมจะหมด อายุลงเมื่อใด
ตามปกติคะแนนสะสมของท่านจะมีอายุ 3 ปี ลงชื่อเข้า บัญชีสมาชิกของท่านที่ www.bangkokair.com/flyerbonus และเข้าไปที่ เมนู "ดูกิจกรรมและข้อมูลย้อนหลัง" ทั้งนี้ ฟลายเออร์ โบนัสจะออกข้อความเตือนเมื่อคะแนนใกล้ถึงวันหมด อายุ