การสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออรโบนัส

สิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับสมาชิกมีอะไรบ้าง
สิทธิประโยชน์สำหรับการเข้าเป็นสมาชิกระดับ Priority ประกอบด้วย:

  • การเพิ่มพิกัดน้ำหนักสัมภาระอีก 10 กก.
  • การอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอคิวอันดับต้นขณะจอง
  • การรับคะแนนสะสม และแลกรับของรางวัล
  • รับทราบข่าวสารกิจกรรม และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ

เมื่อท่านได้รับการเลื่อนเป็นสมาชิกในระดับ Premier ท่านจะเพลินเพลิดกับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นคือ:

  • คะแนนสะสมพิเศษ 20 คะแนนเพื่อต้อนรับการเป็นสมาชิกในระดับ Premier
  • การเพิ่มพิกัดน้ำหนักสัมภาระอีก 20 กก.
  • การอยู่ในรายชื่อผู้โดยสารรอคิวอันดับต้นขณะจอง (สูงกว่าระดับ Priority)
  • การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลู ริบบอน คลับ (Blue Ribbon Club Lounge)

ผู้โดยสารเด็กสามารถสมัครเป็นสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้หรือไม่
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถสมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสได้

 


 

 

จะต้องทำอย่างไรเพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Premier
เพื่อเลื่อนสถานภาพสมาชิกเป็นระดับ Premier สมาชิก บางกอกแอร์เวย์ส ในหนึ่งปีไม่น้อยกว่า 250 คะแนน ซึ่งคะแนนสะสมจาก ธุรกิจพันธมิตร คะแนนโบนัสจากรายการส่งเสริมการ ขาย จะไม่ถูกนำมารวมในการประเมินสถานภาพระดับ การเป็นสมาชิก

 

 


 

 

สมาชิกจะสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร
สมาชิกสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมถึงที่อยู่ และช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัสที่ www.bangkokair.com/flyerbonus สำหรับการเปลี่ยนชื่อ และชื่อสกุล สมาชิกต้องส่งเอกสารการเปลี่ยนชื่อมายังฟลายเออร์โบนัสที่หมายเลขโทรสาร  +66 2273 8436

 

 


 

 

การเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับสำหรับสมาชิกระดับ Premier
ฟลายเออร์โบนัสมีความยินดีเชิญสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับ Premier ที่ท่านเดินทางกับสายการบินเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับได้ทุกครั้งที่เดินทางกับบางกอกแอร์เวย์ส โดยแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสของท่าน พร้อมกับบัตรขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) เพื่อเข้าใช้บริการ

 

  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ (ระหว่างประเทศ) อยู่ในส่วนของห้องรับรองผู้โดยสารระหว่างประเทศของบางกอกแอร์เวย์ส ชั้น 3 อาคารเทียบเครื่องบิน A (Concourse A)
  • ห้องรับรองผู้โดยสารบลูริบบอนคลับ (ภายในประเทศ) ตั้งอยู่ที่ชั้น2 อาคารเทียบเครื่องบิน  A อยู่ตรงข้ามประตูขึ้นเครื่องที่ 3

 


 

 

การประเมินสถานภาพของสมาชิกของฟลายเออร์โบนัส
ฟลายเออร์โบนัสจัดให้มีการประเมินสถานภาพของสมา ชิกเพื่อปรับระดับสถานภาพการเป็นสมาชิกของสมาชิก แต่ละท่านเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ฟลายเออร์ โบนัสเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการปรับ เลื่อนสถานภาพสมาชิก ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทันทีเฉพาะ กับสมาชิกรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสที่ทำ การสมัครเป็นสมาชิกหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2551 และจะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกทุกคนในการพิจารณา ปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552เป็นต้นไป

 

โดย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกคือ สมาชิกจะได้รับการเลื่อนระดับสมาชิกเป็นระดับ Premier เมื่อสมาชิกสะสมคะแนนปกติจากเที่ยว บินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครบ 250 คะแนน ภายใน 1 ปีปฏิทิน(ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคมในแต่ละปี) โดยไม่นับรวมคะแนน โบนัส คะแนนจากรายการส่งเสริมการขาย และ คะแนนสะสมจากธุรกิจพันธมิตร
ตัวอย่างเช่น

1) สมาชิกที่ทำการสมัครเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2551จะต้องการสะสมคะแนนปกติจาก เที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 200 คะแนน เพื่อเลื่อนขั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier ในปี 2552
ณ สิ้นปี 2551 หากท่านมีคะแนนสะสมปกติจากเที่ยว บินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครบ 200 คะแนนภาย ในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมปี 2551 ท่าน จะได้เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับPremierในเดือนมกราคมปี 2552 พร้อมได้รับคะแนนพิเศษจากการ เลื่อนระดับ 20 คะแนน
2) สมาชิกที่ทำการสมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 จะต้องการสะสมคะแนนปกติจาก เที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส 250 คะแนน เพื่อเลื่อนขั้นเป็นสมาชิกระดับ Premier ในปี 2552

ณ สิ้นปี 2551 หากท่านมีคะแนนสะสมปกติจากเที่ยว บินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครบ 250 คะแนน ภายในวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมปี 2551 ท่าน จะได้เลื่อนระดับเป็นสมาชิกระดับPremierในเดือนมกราคมปี 2552 พร้อมได้รับคะแนนพิเศษจากการ เลื่อนระดับ 20 คะแนน

ฟลายเออร์โบนัสจะทำการประมวลผลคะแนนสะสม เพื่อปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิกทุกสิ้นเดือน และจะ เลื่อนระดับให้สมาชิกในเดือนถัดไป กล่าวคือ หาก ท่านสะสมคะแนนครบได้ตามอัตราที่กำหนดก่อนสิ้น ปี 2551 ท่านจะได้รับการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก ให้เป็นระดับ Premier ในเดือนถัดไป และสามารถใช้ สิทธิพิเศษของระดับ Premier ได้จนถึงสิ้นเดือน มกราคมปี 2553

 


 

 

จะทำอย่างไรเมื่อทำบัตรสมาชิกหาย
สมาชิกสามารถขอรับบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสใหม่ได้โดยติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ของฟลายเออร์โบนัสได้ ในวัน และเวลาทำการ คือวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 8.00น.ถึง 17.30น. (เวลาในประเทศไทย) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1771(ภายในประเทศ), +66 270 6699 หรือ อีเมล์ไปที่ flyerbonus@bangkokair.com ทั้งนี้ การขอรับบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัสใหม่จะมีค่าใช้จ่าย 350 บาทต่อการออกบัตรใหม่หนึ่งครั้ง