การแลกรับของรางวัล

จะสามารถแลกรับรางวัลจากคะแนนสะสมได้อย่างไร
สมาชิกฟลายเออร์โบนัสสามารถแลกรับรางวัลต่างๆ จากคะแนนสะสมซึ่งมีขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และไม่ยุ่ง ยาก เพียงเข้าไปที่ เว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัส www.bangkokair.com/flyerbonus ซึ่งสมาชิก สามารถแลกรับรางวัลได้ทั้งบัตรโดยสาร ห้องพัก โรงแรม หรือบริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสาร ขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 100 คะแนน และ 150 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ หรือ เพียงสะสมคะแนนจากการเดินทาง 10 เที่ยวบินสมาชิก ก็สามารถแลกรับรางวัลได้แล้ว

 


 

 

สมาชิกจะสามารถสำรองบัตรโดยสารรางวัลได้อย่างไร
สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลที่ เว็บไซต์ของฟลายเออร์โบนัส www.bangkokair.com/flyerbonus โดยเข้าไปที่เมนู "แลกรับรางวัลบัตรโดยสาร" และสามารถทำการแลกรับรางวัลผ่านระบบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ บัตรโดยสารรางวัลจะต้องเป็นบัตรโดยสารที่ระบุวันเดินทางเท่านั้น

 

 


 

 

สมาชิกจะต้องทำการแลกรับรางวัลบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนเดินทางเป็นเวลาเท่าไร
สมาชิกต้องทำการแลกรับรางวัล และสำรองบัตรโดยสารรางวัลในระบบเป็นเวลาอย่างน้อง 5 วัน ก่อนวันเดินทาง

 

 


 

 

สมาชิกสามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินขาเดียวได้หรือไม่
แน่นอนว่าสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์ โบนัสของท่านสำหรับบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินเดียว ได้ ซึ่งบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบินเดียวเริ่มต้นที่ 100 คะแนน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 150 คะแนนสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

 

 


 

 

จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบัตรโดยสารรางวัลได้หรือไม่
ได้ สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาเดินทาง สำหรับบัตรโดยสารรางวัลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล ลูกค้าฟลายเออร์โบนัสได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1771(ภายในประเทศ), +66 270 6699 ระหว่างเวลา ทำการ วันจันทร์ ถึงวันอาทิตย์ 8.00น. ถึง 20.00น. อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัล สามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะเส้นทางที่ใช้จำนวนคะแนนสะสมเท่ากันกับเส้นทางเดิมเท่านั้น

 

 


 

 

บัตรโดยสารรางวัลมีอายุนานเท่าไร
บัตรโดยสารรางวัล และบัตรรางวัลสำหรับธุรกิจพันธ มิตรมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ออกบัตร และสมาชิก จะต้องใช้บัตรภายในระยะเวลาที่ระบุไว้บนบัตร อย่างไร ก็ตาม บัตรโดยสารรางวัล และบัตรรางวัลสำหรับธุรกิจ พันธมิตรที่ร่วมในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ อาจมี อายุ หรือระยะเวลาน้อยกว่า 12 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขและข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขาย นั้นๆ และบัตรโดยสารรางวัล หรือบัตรรางวัลสำหรับ ธุรกิจพันธมิตรที่หมดอายุแล้วให้ถือเป็นโมฆะ

 

 


 

 

จะต้องทำอย่างไรถ้าต้องการแลกรับบัตรรางวัลที่พักหรือบัตรรางวัลรถเช่า
การแลกรับรางวัลกับธุรกิจพันธมิตรต้องทำผ่านระบบ เท่านั้นที่ www.bangkokair.com/flyerbonus และ ระบบจะทำการตัดคะแนนสะสมของสมาชิกจากบัญชี สมาชิกเมื่อกระบวนขอแลกรางวัลเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ ฟลายเออร์โบนัสจะจัดส่งบัตรรางวัลโดย ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังที่อยู่ที่สมาชิกได้ให้ไว้ ระหว่างสมัครสมาชิกภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในระบบ สมาชิกของท่านก่อนการขอแลกรับรางวัล

 

 


 

 

หลังจากทำการแลกรับบัตรรางวัลที่พักหรือบัตรรางวัลรถเช่าแล้ว ควรทำอย่างไรต่อไป
หลังจากทำการแลกรับบัตรรางวัลที่พัก หรือบัตรรางวัล รถเช่าแล้ว สมาชิกควรทำการติดต่อกับธุรกิจพันธมิตร ล่วงหน้า เพื่อทำการสำรองห้องพัก หรือสำรองรถเช่า โดยระบุว่าจะทำการชำระเงินโดยใช้บัตรรางวัลจาก ฟลายเออร์โบนัส และสมาชิกต้องแสดงบัตรรางวัล ฉบับจริง บัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส และ/หรือ เอกสารอื่นๆตามที่ธุรกิจพันธมิตรร้องขอระหว่างเช็คอิน ที่พักหรือรับรถ ทั้งนี้ สมาชิกผู้ถือบัตรรางวัลจะต้อง รับผิดชอบค่าภาษี ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจ เกิดขึ้น