สะสมคะแนนกับ KTC

​​

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTC ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลให้บริการและบริหารงานคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2539 โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ อย่างโปร่งใส ด้วยความใส่ใจและตอบสนองความต้องการของผู้ถือบัตรอย่างแท้จริง

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตร KTC ในราว 1.13 ล้านคน ที่ต่างเพลิดเพลิน และสะดวกสบายในบริการกับสาขากว่า 133,000 สาขาทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้ง KTC Boutique Branches อีก 30 สาขา เพื่อขยายขอบข่ายบริการทางธุรกิจให้เป็นศูนย์กลางบริการด้านการเงิน ครอบคลุมตั้งแต่บริการแลกเปลี่ยน-โอนเงิน รวมทั้งบริการด้านอื่นๆ อีก เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, ระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์, บริการชำระค่าใช้จ่ายรายเดือน และบริการเพื่อพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ด้วยความเป็นผู้นำในองค์กรธุรกิจทางด้านนี้เพื่อมอบสิทธิประโยชน์พิเศษ ให้กับผู้ถือบัตร KTC

นอกจากนี้ท่านสามารถแลกคะแนนสะสม KTC Forever points 750 คะแนน เป็นคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน

​​​​

คะแนนสะสม บัตรเครดิต เคทีซี คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1000 10
**750 จากบัตรบางกอกแอร์เวย์ส ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด, บัตรบางกอกแอร์เวย์ส วีซ่าแพลทินัม
**การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณา
การปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
10

 


เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

  1. อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ คะแนนสะสม Forever Rewards ทุกๆ 750 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน (สำหรับบัตรเครดิตบางกอกแอร์เวย์ส ไทเทเนียม มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิตบางกอกแอร์เวย์ส วีซ่าแพลทินัม) และ ทุกๆ 1,000 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน (สำหรับบัตรประเภทอื่น)
  2. ผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีสามารถทำการแลกคะแนนผ่านเคทีซี ตามช่องทางและเงื่อนไขที่เคทีซีกำหนด
  3. ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนน Forever Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
  4. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีได้แลกคะแนนสะสม Forever Rewards ไปเป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซี จะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม Forever Rewards ได้อีก และเคทีซีจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว
  5. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตเคทีซีสามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินไดที่ www.bangkokair.com/flyerbonus 
  6. คะแนนจากการแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
  7. การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัสได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
  8. เคทีซีและสายการบินฯ ต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรเครดิตทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ktc.co.th หรือติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 66(0) 2123-5000

กรุณาแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง ขณะทำการสำรองที่นั่ง/บริการ หรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์เช็คอินสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส หรือพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ เพื่อสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส