สะสมคะแนนกับกสิกรไทย

​​

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ฟลายเออร์โบนัสร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มอบเอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย สามารถนำคะแนนสะสม KBank Reward ของท่าน แลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรับบัตรโดยสารรางวัลฟรีกับบางกอกแอร์เวย์ส

ทุกๆ 1,500 คะแนนสะสม KBank Reward จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยของท่าน สามารถนำมาแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน ซึ่งสามารถนำไปแลกรับรางวัลจากรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้ อาทิ รางวัลบัตรโดยสาร รางวัลบัตรที่พักโรงแรม รางวัลบัตรใช้บริการรถเช่า โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 100 คะแนน และ 150 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศเท่านั้น

​​​​

คะแนนสะสม KBank Reward คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1,500 10

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแลกคะแนนสะสม
กรุณาเข้าไปที่ http://www.kasikornbank.com หรือ ติดต่อ K-Contact Center ที่ 0 2888 8888

เงื่อนไข และข้อกำหนด
1. อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ คะแนนสะสม KBank Reward ทุกๆ 1,500 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน
2. ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถทำการแลกคะแนนผ่านธนาคารกสิกรไทย ตามช่องทางและเงื่อนไขที่
ธนาคารกำหนด
3. ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนน KBank Reward เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิก
ฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
4. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยได้แลกคะแนนสะสม KBank Reward ไปเป็นคะแนนสะสม ฟลายเออร์
โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม KBank Reward ได้อีก และธนาคารจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับคะแนนที่ได้แลกไปแล้ว
5. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยที่
ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยสามารถทำการแลกตั๋วเครื่องบินได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
6. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
7. การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน และรายการสะสม
คะแนนฟลาย เออร์โบนัสเท่านั้น สมาชิกสามารถแลกรับรางวัลฟลายเออร์โบนัสได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
8. ธนาคารและสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ถือบัตรกสิกรไทยทราบล่วงหน้า