เฮิรทซ์ประเทศไทย

​​

เฮิรทซ์ประเทศไทย

พารากอน คาร์ เรนทัล(มหาชน)ให้บริการรถเช่าตามสนามบินหลักที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจของประเทศ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ โดยมีรถรุ่นใหม่หลายแบบให้บริการสำหรับการเช่า สำหรับการเช่า ระยะสั้น เช่ารายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือน อีกทั้งมีบริการพิเศษอื่นๆ เช่น บริการ No#1 Club Gold บริการสิ่งอำนวยความสะดวกเช่น เก้าอี้สำหรับเด็ก บริการประกันภัยความเสียหายต่อรถ ประกันภัยส่วนบุคคล บริการน้ำมัน เป็นต้น

ตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2550 สมาชิกฟลายเออร์โบนัส สามารถสะสมคะแนน จากการใช้บริการรถเช่าจากเฮิรทซ์ประเทศไทยได้ทุกสาขา ดังต่อไปนี้

สาขาที่เข้าร่วมรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส

กรุงเทพฯ
- Central Business Station (สาทรเหนือ)
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ท่าอากาศยานดอนเมือง

กระบี่
- ท่าอากาศยานกระบี่

เชียงใหม่
- ท่าอากาศยานเชียงใหม่

เชียงราย
- ท่าอากาศยานเชียงราย

ชลบุรี
- พัทยาเหนือ

สมุย
- สนามบินสมุย
- เฉวง

นครราชสีมา
- จอหอ

พังงา
- ศูนย์กลางธุรกิจเขาหลัก

ภูเก็ต
- ท่าอากาศยานภูเก็ต
- ภูเก็ตดาวน์ทาวน์

ระยอง
- ปลวกแดง

สุราษฎร์ธานี
- สนามบินสุราษฎร์ธานี

อุบลราชธานี
- ท่าอากาศยานอุบลราชธานี

อุดรธานี
- สนามบินอุดรธานี

​​​​

ระยะเวลา คะแนนสะสมที่ได้รับ อัตรา
เช่า 1-3 วัน 5 ตามที่บริษัทกำหนด
เช่าตั้งแต่ 4 วันขึ้นไป 10 ตามที่บริษัทกำหนด

 

For information and reservation, visit www.Hertzthailand.com
Call Center: 02 266 4666
E-mail: reserve@hertzthailand.com

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. สิทธิการเช่ายานพาหนะขึ้นอยู่กับจำนวนรถว่าง
2. ควรติดต่อจองเพื่อสำรองพาหนะล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
3. รายการสะสมคะแนนใช้กับการเช่ารถในอัตรา Qualifying Rates
4. สามารถทำการเช่ารถได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด (ยกเว้นวันที่งดร่วมรายการสะสม)
5. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของเฮิร์ทซ์ประเทศไทยเป็นข้อยุติ
6. รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของฟลายเออร์โบนัส

กรุณาแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง ขณะทำการสำรองที่นั่ง/บริการ หรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ เพื่อสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส