บัดเจ็ท ประเทศไทย

​​  

บัดเจ็ท ประเทศไทย

บัดเจ็ท มีบริการรถยนต์เช่าหลากหลายประเภทตั้งแต่รถขับเคลื่อน 4 ล้อไปจนถึงรถกระบะบรรทุก บัดเจ็ทขอมอบอัตราเช่ารถยนต์ราคาพิเศษสุด เมื่อท่านตัดสินใจ เช่ารถแต่ละครั้งจากเราทั้ง 27 สาขาในเมืองไทย เมื่อใช้บริการรถเช่าของ Budget ทุกสาขาในประเทศ เชิญรับคะแนนสะสมพร้อมบริการที่เป็นมิตร

สาขาที่เข้าร่วมรายการสะสมคะแนนฯ:

• เชียงราย
• สนามบินเชียงใหม่
• เมืองเชียงใหม่
• สนามบินพิษณุโลก
• โคราช
• สนามบินอุบลราชธานี
• สนามบินอุดรธานี
• สนามบินขอนแก่น
• สนามบินนครพนม
• สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
• สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
• RCA กรุงเทพฯ
• อีสเทิร์นซีบอร์ด
• พัทยา
• หัวหิน
• สนามบินภูเก็ต
• เมืองภูเก็ต (ตรงข้ามสนามบิน)
• หาดป่าตอง ภูเก็ต
• สนามบินกระบี่
• เขาหลัก
• สนามบินสมุย
• หาดเฉวง เกาะสมุย
• สนามบินสุราษฎร์ธานี
• สนามบินหาดใหญ่
• เมืองหาดใหญ่
• สนามบินตรัง
• สนามบินนครศรีธรรมราช

​​​​

ระยะเวลา คะแนนสะสมที่ได้รับ อัตรา
เช่า 1-7 วัน 5 ตามที่บริษัทกำหนด
เช่าตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป 10 ตามที่บริษัทกำหนด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: +66 (0) 2203 9222
อีเมล: reservations@budget.co.th
เว็บไซต์: http://www.budget.co.th

เงื่อนไขและข้อกำหนด
1. ขอสงวนสิทธิ์การเช่ายานพาหนะทั้งหมด
2. ควรติดต่อจองเพื่อสำรองพาหนะล่วงหน้า
3. สามารถทำการเช่ารถได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนด (ยกเว้นวันที่งดร่วมรายการสะสม)
4. รายการสะสมคะแนนใช้กับการเช่ารถในอัตราที่กำหนด
5. หากมีข้อสงสัยโต้แย้ง ถือเอาเกณฑ์ตัดสินของบัดเจ็ทเป็นข้อยุติ

กรุณาแสดงบัตรสมาชิกฟลายเออร์โบนัส หรือแจ้งหมายเลขสมาชิกทุกครั้ง ขณะทำการสำรองที่นั่ง/บริการ หรือขณะเช็คอินกับเจ้าหน้าที่ ณ เคาเตอร์เช็คอินสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือพันธมิตรที่เข้าร่วมรายการ เพื่อสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส