ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

​​

บัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพ สามารถเปลี่ยนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส เพื่อแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสู่เส้นทางต่าง ๆ ของบางกอกแอร์เวย์สได้ ในอัตรา 1,500 คะแนนสะสม Thank You Rewards ต่อ 10 คะแนนฟลายเออร์โบนัส

​​​​

คะแนนสะสม Thank You Rewards คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
1500 10

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ศูนย์บริการลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ โทร 0-2638-4000

เงื่อนไข และข้อกำหนด
1. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมธนาคารกรุงเทพ อัตราการแลกคะแนนสะสม คือ คะแนนสะสม Thank You Rewards ทุกๆ 1,500 คะแนน สามารถแลกเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสได้ 10 คะแนน
2. ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมธนาคารกรุงเทพสามารถทำการแลกคะแนนผ่านธนาคารกรุงเทพ ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
3. ผู้ถือบัตรที่ต้องการแลกคะแนน Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส ต้องเป็นสมาชิก ฟลายเออร์โบนัส หากท่านยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัส คลิกที่นี่เพื่อสมัครเป็นสมาชิก
4. เมื่อผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัมธนาคารกรุงเทพได้แลกคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็นคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแล้ว ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพจะไม่สามารถแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสกลับไปเป็นคะแนนสะสม Thank You Rewards ได้อีก
5. การแลกคะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสจะใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพที่ประสงค์จะแลกคะแนน จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการดำเนินการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว โดยหลังจากการแลกคะแนนสะสมดังกล่าว ผู้ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ธนาคารกรุงเทพสามารถทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ที่ www.bangkokair.com/flyerbonus
6. การแลกคะแนนสะสมนี้จะไม่รวมเข้าในการพิจารณาการปรับเลื่อนสถานภาพสมาชิก
7. การรับแลกรางวัลฟลายเออร์โบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสายการบิน และรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสเท่านั้น
8. ธนาคารและสายการบินต่างขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า