แลกรางวัลกับบางกอกแอร์เวย์ส

สมาชิกสามารถทำการแลกรับรางวัลผ่านระบบได้เป็นเวลาอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเดินทาง  โดยรางวัลบัตรโดยสารขาเดียวเส้นทางภายในประเทศเริ่มต้นที่ 100 คะแนนและ 150 คะแนนสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ

 

เที่ยวบินเดียว
จำนวนคะแนน
ชั้นประหยัด ชั้นธุรกิจ
ภายในประเทศ :

กรุงเทพ – เชียงใหม่, เชียงราย, ลำปาง, สุโขทัย, ตราด, เกาะสมุย, กระบี่, ภูเก็ต
เชียงใหม่ – เกาะสมุย, ภูเก็ต, แม่ฮ่องสอน
พัทยา – เกาะสมุย, ภูเก็ต
เกาะสมุย – เชียงใหม่, พัทยา, กระบี่, ภูเก็ต
ภูเก็ต - หาดใหญ่


100


150
ระหว่างประเทศ 1 :

กรุงเทพ – หลวงพระบาง, เวียงจันทน์, ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์, เนปิดอว์, พนมเปญ, เสียมราฐ, ดานัง
เชียงใหม่ – ย่างกุ้ง, มัณฑะเลย์
เกาะสมุย – กัวลาลัมเปอร์, สิงคโปร์
150 200

ระหว่างประเทศ 2 : เกาะสมุย - ฮ่องกง, กวางโจว

200

300

ระหว่างประเทศ 3 :กรุงเทพ - มัลดีฟส์, มุมไบ, ธากา

250

400

 

การแลกรับบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้โดยเจ้าของหมายเลขสมาชิกเท่านั้น

 1. สมาชิกต้องทำการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลและสำรองที่นั่งโดยใช้บัตรโดยสารรางวัลอย่างน้อยเป็นเวลา 5 วันทำการก่อนวันเดินทาง โดยสมาชิกจะต้องระบุเส้นทาง วันและเวลาที่เดินทางบนบัตรโดยสารรางวัล
 2. สมาชิกสามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่ง และบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไข ในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 3. บัตรโดยสารรางวัลมีอายุ 1 ปี และไม่ใช่บัตรโดยสารประเภทไม่ระบุวันเดินทาง สมาชิกจะต้องระบุวัน เวลา และเส้นทางทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลการเดินทาง
  **สำหรับบัตรโดยสารรางวัลส่วนลด 50% หรือ 70% หรือ บัตรโดยสารรางวัลโปรโมชั่นต่างๆ เงื่อนไขระยะเวลาในการเดินทางเป็นไปตามที่โปรโมชั่นนั้นๆ กำหนด และไม่สามารถขอรับคะแนนสะสมคืนได้
 4. หากสมาชิกที่ทำการออกบัตรโดยสารรางวัล แล้วไม่ปรากฏตัวและเดินทางในวัน เวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือ ไม่แสดงตนก่อนเวลาการปิดเคาน์เตอร์เช็คอินของเที่ยวบินดังกล่าว จะถือว่ารางวัลบัตรโดยสารนั้นได้ถูกใช้โดยสมบูรณ์แล้ว อีกทั้งการจองที่นั่งในขากลับที่แสดงอยู่บนบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะถูกยกเลิกไปด้วย ท่านไม่สามารถเรียกคืนคะแนน และไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นเงินสดได้
 5. การแลกบัตรโดยสารรางวัลของเด็กอายุมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 12 ปี จะทำการตัดคะแนนสะสมเท่ากับสมาชิกปกติ
 6. เด็กทารกอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่สามารถแลกรับบัตรโดยสารรางวัลได้ เด็กทารกจะต้องซื้อบัตรโดยสารตามเงื่อนไขปกติของสายการบินเพื่อร่วมเดินทางไปกับสมาชิกที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัล
 7. กรณีเกิดเหตุให้ยกเลิกเที่ยวบิน ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารรางวัลจะมีสิทธิ์ได้รับบริการเหมือนกับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสารราคาปกติ
 8. สายการบินฯไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำ 12 ปี เดินทางโดยลำพัง
 9. บัตรโดยสารรางวัล เป็นเอกสารการเดินทางของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ สายการบินพันธมิตร สำหรับเดินทางในวันเวลา และเส้นทางที่ได้ระบุไว้ในบัตรโดยสารรางวัล และบัตรผ่านขึ้นเครื่องเท่านั้น โดยบัตรโดยสารรางวัลทุกใบจะถูกออกให้พร้อมเข้าใจโดยพื้นฐานร่วมกันว่า ผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์แลกรับบัตรโดยสารรางวัลนั้นยอมรับและจะปฏิบัติตามทุกข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารรางวัล
 10. การใช้บริการเช่าเหมาลำของ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ไม่สามารถสะสมคะแนน หรือนำคะแนนไปแลกรางวัลได้
 11. สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนจากการบินในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) และไม่สามารถใช้บัตรโดยสารรางวัลในเที่ยวบินที่ใช้เครื่องบินร่วมกับสายการบินอื่น (Code-share) ยกเว้นเที่ยวบิน Code-share ระหว่างสายการบินบางกอกแอร์เวย์สกับสายการบินพันธมิตร
 12. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียมการการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล โดยสมาชิกหรือผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการรางวัลต่างๆ อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ย ประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน ฯลฯ กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน หัวข้อ การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัล
 13. สมาชิกสามารถออกบัตร โดยสารรางวัลที่เคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสารของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สได้ภายในวันและเวลาที่ระบบกำหนดไว้ หากเกินกำหนดดังกล่าวรหัสสำรองที่นั่งของสมาชิกจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 14. ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบสำรองที่นั่งจะยกเลิกการจองที่นั่งของสมาชิกที่ได้ทำการจองไว้โดยอัตโนมัติ
 15. สำหรับบัตรโดยสารรางวัลแบบปกติ การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมสามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสาร และ ไม่เกิน 30 วันหลังจากวันที่ได้ทำการแลกรับรางวัล สำหรับบัตรโดยสารรางวัลเส้นทางระหว่างประเทศฟลายเออร์โบนัสจะทำการคืนคะแนนให้ในระบบสมาชิกหลังจากได้รับชำระค่าธรรมเนียม และการคืนคะแนนสามารถคืนให้เฉพาะคะแนนส่วนที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น โดยใช้วันรับชำระค่าธรรมเนียมเป็นเกณฑ์
  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 16. สมาชิกไม่สามารถยกเลิกการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดของฟลายเออร์โบนัส และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้ในทุกกรณี
 17. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายจำหน่ายบัตรโดยสารรางวัล หากมีธุรกรรมอันใดเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแลกบัตรโดยสารรางวัล บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความเป็นสมาชิกแก่บุคคลนั้น

การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลหรือบัตรรางวัลฟลายเออร์โบนัส

 1. การยกเลิกหรือขอรับคืนคะแนนจากบัตรโดยสารรางวัลสามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัลโดยสมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียม (สมาชิกไม่สามารถขอยกเลิกการแลกรับรางวัลบัตรโดยสาร ส่วนลดคะแนน 50% หรือ 70% หรือ รางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่น และไม่สามารถขอคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสมได้)
 2. การคืนคะแนนฟลายเออร์โบนัสกลับเข้าสู่บัญชีสะสม สามารถกระทำได้ก่อนการออกบัตรโดยสารรางวัล โดยมีค่าธรรมเนียมในการจัดการคืนคะแนน คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 3. ฟลายเออร์โบนัสใช้เวลาประมาณ 3 – 5วัน ในการคืนคะแนนสะสมสู่บัญชีคะแนนสะสมของสมาชิก
 4. หากสมาชิกได้ออกบัตรโดยสารรางวัลแล้ว สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเวลาเดินทางได้ โดยบัตรโดยสารรางวัลนั้น ๆ จะต้องยังไม่ถูกใช้ และการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ทั้งนี้ สมาชิกต้องติดต่อส่วนบริการสมาชิกฟลายเออร์โบนัสอย่างน้อยที่สุด 7 วันทำการล่วงหน้าก่อนวันเดินทางที่ระบุบนบัตรโดยสาร หรือวันที่ต้องการเดินทาง (ยึดเอาวันที่มาถึงก่อนเป็นเกณฑ์) ที่หมายเลข +66 (0) 2270 6699 (กด 2 หลังจากเลือกภาษา) โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00 - 20.00 น. เวลาประเทศไทย GMT +7, หรืออีเมล์มาที่ flyerbonus@bangkokair.com และสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 5. การเปลี่ยนแปลงวัน และเวลาเดินทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัลขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างตามเงื่อนไขการจำกัดจำนวนที่นั่งของบัตรโดยสารรางวัล
 6. การเปลี่ยนเส้นทางสำหรับบัตรโดยสารรางวัล สามารถกระทำได้หลังการออกบัตรโดยสารรางวัลแล้วเท่านั้น โดยสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ และสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นทางอื่นที่ใช้จำนวนคะแนนสะสมเท่ากันกับเส้นทางเดิมเท่านั้นสมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัล อาทิ ค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประกันภัยทางอากาศ ค่าภาษีน้ำมัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนจำนวนเงินส่วนเกินหรือส่วนต่างอันเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารรางวัลที่ได้รับชำระแล้ว คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดค่าธรรมเนียมต่างๆ
 7. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคะแนนที่ใช้แลกรางวัลบัตรโดยสาร ยกเลิกรางวัลบางรายการ รวมถึงเพิ่มเงื่อนไขในการแลกรับบัตรโดยสารรางวัลโดย มิต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 8. สายการบินบางกอกแอร์เวยส์ขอสงวนสิทธิ์การให้แลกบัตรโดยสารรางวัลบางเส้นทาง
 9. สมาชิกจะต้องแจ้งเกี่ยวกับการแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยว่ามิได้เกิดจากความยินยอมของสมาชิก กับเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าฟลายเออร์โบนัสภายใน 3 เดือนนับจากวันที่การแลกรับรางวัลที่ต้องสงสัยนั้นได้เกิดขึ้น หากเหตุการณ์นั้นล่วงมามากกว่า 3 เดือน ทางฟลายเออร์โบนัสจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบหรือแก้ไขคืนคะแนนให้กับสมาชิก